Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Olieramp: Wasstraat werkt dag en nacht (liveblog)

ROTTERDAM [update]

Zo’n 50 binnenvaartschepen liggen na de olielekkage uit de Bow Jubail gestremd in de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven. Woensdagmorgen waren er 16 plus vier zeeschepen schoongemaakt in de ‘wasstraat’ van HEBO Maritiemservice . Van de 217 ton gelekte zware olie was met zes speciale schoonmaakschepen inmiddels 160 ton geruimd. Voor opvang en reiniging van de honderden besmeurde watervogels heeft Rijkswaterstaat dinsdag nabij de Maeslantkering een noodhospitaal ingericht.

1 / 4
Olieramp: Wasstraat werkt dag en nacht (liveblog)

Olieramp: Wasstraat werkt dag en nacht (liveblog)

 • Lekgevaren tanker Bow Jubail verliest 217 ton olie

 • Havenmeester geeft 3e Petroleumhaven deels vrij

Door Dirk van der Meulen
De stremming van de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven, vastgelegd in Verkeersbesluit 087/2018, wordt geleidelijk opgeheven. Voor een aantal bedrijven in het incidentgebied geldt dat een substantieel deel van de aan- en afvoer normaliter via de 3e Petroleumhaven geschiedt. Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken bedrijven zijn in nauw overleg over zo spoedig mogelijk hervatten daarvan.

Alle schepen uit het oliegebied zijn door het Havenbedrijf geregistreerd en worden eerst schoongemaakt voor ze beide havens kunnen verlaten. Voor de binnenvaart (50 schepen) is de wasstraat ingericht aan een ponton in de Geulhaven (marifoonkanaal 8), voor de zeevaart (15 schepen) op Boei 66 (Botlek centrale geul). Beide zijn 24/7 operationeel met ruim 80 mensen, die twee tot zes uur per schip bezig zijn.

Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen wordt de schoonmaak van de verontreinigde haveninfrastructuur (steigers, glooiingen, oevers en taluds) opgepakt. Het Havenbedrijf Rotterdam bepaalt in overleg met bedrijven in de Botlek in welke volgorde schepen weer kunnen laden en lossen.


Eigen foto’s bij het nieuws? Mail
redactie@schuttevaer.nl

217 ton gelekt

De Odfjell-tanker Bow Jubail lekte 217 ton zware stookolie in de 3e Petroleumhaven (Rotterdam Botlek). Met het stuurboord achterschip voer de 183 meter lange Noorse tanker zich zaterdag 23 juni rond 13:45 uur lek aan een steiger van LBC Tank Terminals. Zondag werd de omvang van de milieuramp goed zichtbaar. De olie verspreidde zich door het getij in een groot deel van het havengebied en besmeurde honderden watervogels, vooral zwanen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een verkennend onderzoek ingesteld naar het incident. Het schip is dinsdag versleept naar een tegenover gelegen werf in het Botlekgebied.

Hulpdiensten, waaronder drie vaartuigen van het Havenbedrijf Rotterdam, hebben verspreiding van de olie niet kunnen voorkomen. Het plaatsen van olieschermen was succesvol, maar een deel van de olie had zich toen al verspreid voorbij het incidentgebied. De vervuiling werd zondag waargenomen tot in Hoek van Holland, bij de Spijkenisserbrug en de Benelux-tunnel. De meeste olie werd in de Derde Petroleumhaven opgevangen met 1200 meter olieschermen.

Volgens de Veiligheidsregio Rijnmond was de uitstroom van olie tegen drie uur gestopt, ruim een uur na het incident. Deskundigen verwachten dat de opruimwerkzaamheden ‘tenminste dagen, zo niet weken gaan duren, maar mogelijk langer’.

Havens afgesloten

Om verdere vervuiling tegen te gaan werden meerdere havens afgesloten: behalve de Derde Petroleumhaven ook de Wiltonhaven, de buitenhaven van Vlaardingen, de jachthaven en de buitenhaven van Schiedam (Wilhelminahaven en Voorhaven vanaf maandagmiddag 15:00 uur weer geopend), de haven van Maassluis, de jachthaven van Hoogvliet, de Veerhaven in Rotterdam, de jachthaven en de haven van Rhoon, evenals de haven van Spijkenisse. Waterschap Hollandse Delta sloot uit voorzorg tijdelijk de havens Spijkenisse en Oud-Beijerland, ook de Voornse sluis werd gestremd.

Economische havens blijven zo veel mogelijk open. Alle agenturen en betrokken bedrijven in de afgesloten havens zijn zaterdag geïnformeerd over het incident en de mogelijke consequenties daarvan. Het Haven Coördinatie Centrum (HCC) informeert bedrijven, rederijen, scheepvaartagenturen en schippers doorlopend over de status van de werkzaamheden.

Deels vrijgegeven

De 3e Petroleumhaven is dinsdag deels vrijgegeven door de havenmeester zodat de scheepvaart kan worden hervat in de west-tak en de ingang. De zuidtak van de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven zijn nog steeds gestremd. Havenbedrijf Rotterdam doet er alles aan zo spoedig mogelijk (gedeelten van) de gestremde gebieden vrij te geven.

De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van opruimwerkzaamheden in de havens en de gevolgen voor de scheepvaart. RWS is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden op de waterwegen. Daarnaast coördineert RWS in samenwerking met de Dierenambulance en de Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.
De binnenvaart werd zondagmiddag door havenmeester Rene de Vries bijgepraat in de persoon van CBRB-directeur Robert Kasteel. Bureau Van Ameyde Marine, de heer Jaap Steenbergen, treedt op namens de verzekeraar van schip en rederij

Aansprakelijkheid

Onderzoek wordt verricht door de Zeehavenpolitie, in samenwerking met de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) en de brandweer. Meerdere betrokkenen worden gehoord. Zaterdag werden vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de eigenaar van de tanker aansprakelijk gesteld.
DCMR had tot zaterdagavond vijf stankklachten ontvangen uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Het Verkeerscentrum Botlek, waar de olielekkage zich vrijwel voor de deur voltrok, werd wegens stankoverlast ontruimd. De scheepvaartbegeleiding werd overgenomen door het Verkeerscentrum Hoek van Holland.

Reacties (2)
 • Hein Danser

  Wat ik wel altijd vreemd heb gevonden, ook in de binnenvaart, dat bunkers gewoon aan de buitenkant huid schip mag zijn!

 • Sjaak van Wijk

  Over ca. één, á anderhalf jaar verwacht ik van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), natuurlijk ook hierover een rapport, met waarschijnlijk als uitkomst:

  Overdag, en met rustig weer, zonder verdere belemmeringen, misschien toch als aanbeveling aan de havenloodsen alsook de betreffende kapiteins, te overwegen om onder, of met deze omstandigheden, zeker niet aan te meren.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook