Kortenhorst ziet af van nieuwe termijn bij BLN-Schuttevaer

Roland Kortenhorst, voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, heeft het bestuur van de branchevereniging vrijdag 11 mei te kennen gegeven niet meer verkiesbaar te zijn voor een volgende bestuurstermijn. Zijn bestuurstermijn eindigt september 2018. Het algemeen bestuur van BLN-Schuttevaer heeft een commissie ingesteld om kandidaten te zoeken.

Kortenhorst ziet af van nieuwe termijn bij BLN-Schuttevaer

‘Mijn grote droom was één grote binnenvaartorganisatie’, zegt Kortenhorst in een korte toelichting op zijn aanstaande vertrek. ‘Als je ziet waar we met BLN-Schuttevaer vandaan zijn gekomen, is dat goeddeels gelukt.’ Hij zegt optimistisch te zijn over een vervolg samen met het CBRB, gelet op de intensieve samenwerking die er nu al is tussen beide brancheorganisties.

Roland Kortenhorst (59) is zo’n twaalf jaar verbonden geweest aan wat BLN-Schuttevaer is geworden. ‘Dat is best wel een zware tijd geweest, een intensief proces was het zeker’, zegt hij. Al in zijn tijd als Tweede Kamerlid was Kortenhorst als voorzitter van Bureau Voorlichting Binnenvaart betrokken. Later werd hij voorzitter van het toenmalige Kantoor Binnenvaart. Vanuit die organisatie was hij betrokken bij de oprichting van de toenmalige Binnenvaart Branche Unie (BBU). De BBU (‘mijn meest warme periode’) was uiteindelijk een van de oprichtende partijen van het huidige Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Tijdens zijn bestuursperiode zette Kortenhorst zich in om de binnenvaart hoger op de politieke agenda te krijgen. Met name de bijdrage die de binnenvaart kan leveren in het oplossen van de toenemende congestie in het goederenvervoer alsmede de potentie van de binnenvaart om de klimaatdoelstellingen te behalen waren speerpunten van Kortenhorst.

Oud-scheepsbouwer Roland Kortenhorst blijft nauw betrokken bij de binnenvaart (‘daar klopt mijn hart’) en andere maritieme sectoren. Hij verwacht na september meer tijd te kunnen besteden aan zijn eigen Haagse lobbykantoor Linking Partners, dat ook voor de grote jachtbouw en het marinecluster in de scheepsbouw actief is. (DvdM)