Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)

IJs en harde wind maken momenteel de vaart op de route Amsterdam-Lelystad onmogelijk. Rijkswaterstaat stremde de vaarweg donderdagmiddag 2 maart. Meer dan acht schepen op het IJssel- en Markermeer waren vastgelopen in het ijs en werden met ijsbrekers bevrijd.

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)
  • Konvooivaart niet mogelijk

IJsberichten, foto’s of video’s? Mail ze!

Via Schuttevaer.nl houden we u graag op de hoogte van de actuele ijssituatie. Mail uw eigen ijsindrukken, foto’s of video-links naar redactie@schuttevaer.nl

Volgens een woordvoerder van de Centrale Meldpost IJsselmeergebied verslechterde de situatie met het uur. De vorst, maar vooral de stormachtige oostenwind kracht 8 zorgden voor opstuwend ijs, hier en daar zo dik is dat er geen doorkomen meer aan was. Met name aan lager wal, zoals op het IJmeer en Buiten-IJ, hoopten ijsschotsen zich op.  

Rijkswaterstaat beoordeelt per dag of het vaarverbod van kracht blijft. Vrijdagmorgen werd weer met de ijsbrekers gevaren. ‘De ijsbrekers komen er slecht doorheen’, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘En achter de ijsbreker vriest het meteen weer dicht, konvooivaart heeft daarom geen zin op dit moment en is te gevaarlijk. De schotsen vriezen op elkaar en dat zorgt voor dikke ijsmassa’s. We gaan vanmiddag weer met de ijsbreker varen en kijken hoe het er voor staat. Maar zo lang de straffe oostenwind waait, wordt het er niet beter op.’
Het traject Rotterdamse Hoek – Lemmer kampt met grondijs en in de voorhaven van Lemmer ligt vast ijs waar de scheepvaart zelf een geul doorheen heeft gevaren.

De vaart in heel Noord-Nederland heeft inmiddels veel problemen met het ijs. Veel vaarwegen zijn gestremd en op andere vaarwegen is de vaart moeilijk. Zo is op de vaarweg Lemmer-Delfzijl sprake van zwaar verspreid drijfijs. IJsbrekers proberen de vaarweg open te houden. In het midden en zuiden van het land zijn de meeste vaarwegen nog bevaarbaar maar verslechtert de situatie ook en worden ijsbrekers ingezet.

De verwachting is dat de stremming tenminste enkele dagen kan duren. Ook als het gaat dooien zijn de problemen niet meteen voorbij, want opgestuwde ijswallen zijn hardnekkig en zullen de vaart mogelijk nog langer blijven hinderen.

Strenge vorst

Met nachttemperaturen onder de -10 graden Celsius groeit het ijs op de vaarwegen snel aan. In Duitsland kampt de beroepsvaart steeds meer met het snel aangroeiende ijs en ook in Vlaanderen zijn vaarbeperkingen. 

Op en rond het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren lagen de ijsbrekers al langer paraat. Ook bij het Twentekanaal en de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn de ijsbrekers inmiddels actief. Actuele informatie over ijs op de vaarwegen is te vinden op Teletekst-pagina 725. Rijkswaterstaat publiceert doorlopend bijgewerkte ijskaarten .

Niet te oud

Bij het bestrijden van ijs op een waterweg is een goede voorbereiding van cruciaal belang. ‘Je kunt bevriezing niet tegengaan. Je moet weten wanneer je een ijsbreker nodig hebt en zorgen dat die daadwerkelijk in de buurt ligt. Daarnaast moet je zorgen dat ijsbrekers voldoende vermogen hebben, de juiste certificaten hebben en niet te oud zijn’, zegt ijswoordvoerder Rijkswaterstaat Peter de Wit. Het inzetten van ijsbrekers op het water komt niet vaak voor. De laatste keer was vijf jaar geleden.
Rijkswaterstaat heeft voor goede ijsbestrijding gegevens nodig. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en mobiel verkeersleiders op het water houden de watertemperatuur in de gaten. ‘Op verschillende plekken op het water zijn meetpunten aanwezig en op andere locaties meten we vanaf onze vaartuigen’, zegt De Wit. Ook maken De Wit en zijn collega Krijgsman gebruik van gegevens van het KNMI. Met deze informatie worden ijskaarten gemaakt.
Recreatievaart
En verder kijken we hoe de situatie op het water is. Als je op bepaalde plekken ijs ziet ontstaan, kun je met een patrouillevaartuig al voorzorgsmaatregelen nemen. Wanneer ijsbrekers nodig zijn, is een stukje fingerspitzengefühl en ervaring. Zolang het ijs tussen 4 en 8 centimeter dik is, kun je de vaarweg met een ijsbreker goed bevaarbaar houden.’ Als de situatie te gevaarlijk wordt, wordt een vaarverbod afgekondigd.

Om te voorkomen dat sluisdeuren en stuwen vastvriezen wordt het water in beweging gehouden met luchtbellen. Ook kunnen de wanden van sluisdeuren worden verwarmd.

Noordelijke provincies

Vrijdagmiddag 2 maart waren in Groningen de vaarwegen niet of zeer moeilijk bevaarbaar. Alleen het Van Starkenborghkanaal was nog wel (moeilijk) bevaarbaar. In Friesland was de vaart op het Prinses Margriet-kanaal en in de havens van Leeuwarden moeilijk. Zeer moeilijk varen is het op de vaarwegen naar Heerenveen en Akkrum en op de Houkesloot.

Op de overige Friese vaarwegen gold vrijdag nog een vaarverbod, maar de Friese autoriteiten gaan er vanuit dat het einde van de vorstperiode in zicht is. Na het weekend wordt het vaarverbod opgeheven en start Wetterskip Fryslân voorzichtig met de bemaling van de polders. Dit hebben de  Friese partners: Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Friesche IJsbond, Rijkswaterstaat en weerman Piet Paulusma gezamenlijk besloten.

In Overijssel is het Twentekanaal goed bevaarbaar, het Zijkanaal naar Almelo moeilijk bevaarbaar en het Kanaal Almelo-de Haandrik zeer moeilijk. Op het IJsselmeer is er een vaarverbod tussen de Buiten-IJ en de Houtribsluizen. Op de rest van het IJsselmeer is de vaart moeilijk. en in Flevoland is de vaart moeilijk tot zeer moeilijk en zijn de sluizen gestremd. In de provincie Utrecht is geldt een vaarverbod op het Merwedekanaal ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal en is de vaart op het zuidelijke deel van het Merwedekanaal zeer moeilijk. In Noord-Holland gelden vaarverboden op de Westfriesche Vaart en het Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn en op de Nauernasche Vaart. In Noord-Brabant geldt een vaartverbod op de Roode Vaart-noord.

Amsterdam

In Amsterdam heeft vaarwegbeheerder Waternet 27 februari een beperkt vaarverbod (Fase I) afgekondigd. Doel daarvan is om ijsaangroei mogelijk te maken voor een ‘beperkt schaatsrondje in het centrum’. Volgens Waternet ondervinden de nautische belangen bij Fase I weinig of geen beperkingen. Het gaat om een vaarverbod op de Brouwersgracht, Prinsengracht, Keizersgracht, Leliegracht en Bloemgracht. Ook zijn sluizen, gemalen en noodkeringen gesloten zodat het water op de Amsterdamse grachten minder snel stroomt.

Vlaanderen

De grote verkeersassen op het Vlaamse waterwegennet zoals het Albertkanaal, het Zeekanaal en Gent-Oostende blijven nagenoeg ijsvrij. Daar zorgt drukke de scheepvaart zelf wel voor. Anders is het op waterwegen met weinig scheepvaarverkeer zoals op het kanaal Bocholt-Herentals. Daar moest de Vlaamse Waterweg dinsdag 27 februari een ijsbreker heen sturen om twee schepen te ‘bevrijden’ die door ijsvorming waren ingesloten. Het kanaal werd door de aanhoudende vorst moeilijk bevaarbaar door middelzwaar verspreid drijfijs. Daardoor kon aan de sluis in Mol een binnenschip geen kant meer uit en aan de brug in Geel-Larum geraakte een tweede schip eveneens geïmmobiliseerd.

In de Vlaamse scheepvaartberichten houdt de waterwegbeheerder de gebruikers van de vaarwegen constant op de hoogte van de ijssituaties. Ook worden twee ijsbrekers standby gehouden.

Duitsland

Lichte ijsvorming hindert de vaart op het Mittellandkanaal, waar ijsbrekers de vaarweg zo goed mogelijk open houden. Op het Main-Donaukanaal geldt in verband met de ijsvorming bij een aantal sluizen beperkte bediening van 6 tot 22 uur, ook is bij een paar sluizen een maximale schutlengte van 165 of 180 meter ingesteld. Op het Dortmund-Emskanaal bemoeilijkt drijfijs het sluisbedrijf en op het Küstenkanaal maakt ijsvorming de vaart eveneens moeilijk. In het oosten van Duitsland gelden veel vaarverboden. Zoals op het Elbe-Lübeckkanaal en de Oder. Ook op de Elbe liggen de ijsbrekers standby. Volg voor de actuele ijssituatie in Duitsland de ‘Eislage-Meldungen‘  op Elwis.de. (MdV / JG)

<div class="storify"><iframe src="//storify.com/vaart/winter-2018/embed?border=false" width="100%" height="750" frameborder="no" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/vaart/winter-2018.js?border=false"></script><noscript>[<a href="//storify.com/vaart/winter-2018" target="_blank">View the story "Binnenvaart winter 2018" on Storify</a>]</noscript></div>

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify) | Schuttevaer.nl

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)

IJs en harde wind maken momenteel de vaart op de route Amsterdam-Lelystad onmogelijk. Rijkswaterstaat stremde de vaarweg donderdagmiddag 2 maart. Meer dan acht schepen op het IJssel- en Markermeer waren vastgelopen in het ijs en werden met ijsbrekers bevrijd.

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)
  • Konvooivaart niet mogelijk

IJsberichten, foto’s of video’s? Mail ze!

Via Schuttevaer.nl houden we u graag op de hoogte van de actuele ijssituatie. Mail uw eigen ijsindrukken, foto’s of video-links naar redactie@schuttevaer.nl

Volgens een woordvoerder van de Centrale Meldpost IJsselmeergebied verslechterde de situatie met het uur. De vorst, maar vooral de stormachtige oostenwind kracht 8 zorgden voor opstuwend ijs, hier en daar zo dik is dat er geen doorkomen meer aan was. Met name aan lager wal, zoals op het IJmeer en Buiten-IJ, hoopten ijsschotsen zich op.  

Rijkswaterstaat beoordeelt per dag of het vaarverbod van kracht blijft. Vrijdagmorgen werd weer met de ijsbrekers gevaren. ‘De ijsbrekers komen er slecht doorheen’, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘En achter de ijsbreker vriest het meteen weer dicht, konvooivaart heeft daarom geen zin op dit moment en is te gevaarlijk. De schotsen vriezen op elkaar en dat zorgt voor dikke ijsmassa’s. We gaan vanmiddag weer met de ijsbreker varen en kijken hoe het er voor staat. Maar zo lang de straffe oostenwind waait, wordt het er niet beter op.’
Het traject Rotterdamse Hoek – Lemmer kampt met grondijs en in de voorhaven van Lemmer ligt vast ijs waar de scheepvaart zelf een geul doorheen heeft gevaren.

De vaart in heel Noord-Nederland heeft inmiddels veel problemen met het ijs. Veel vaarwegen zijn gestremd en op andere vaarwegen is de vaart moeilijk. Zo is op de vaarweg Lemmer-Delfzijl sprake van zwaar verspreid drijfijs. IJsbrekers proberen de vaarweg open te houden. In het midden en zuiden van het land zijn de meeste vaarwegen nog bevaarbaar maar verslechtert de situatie ook en worden ijsbrekers ingezet.

De verwachting is dat de stremming tenminste enkele dagen kan duren. Ook als het gaat dooien zijn de problemen niet meteen voorbij, want opgestuwde ijswallen zijn hardnekkig en zullen de vaart mogelijk nog langer blijven hinderen.

Strenge vorst

Met nachttemperaturen onder de -10 graden Celsius groeit het ijs op de vaarwegen snel aan. In Duitsland kampt de beroepsvaart steeds meer met het snel aangroeiende ijs en ook in Vlaanderen zijn vaarbeperkingen. 

Op en rond het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren lagen de ijsbrekers al langer paraat. Ook bij het Twentekanaal en de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn de ijsbrekers inmiddels actief. Actuele informatie over ijs op de vaarwegen is te vinden op Teletekst-pagina 725. Rijkswaterstaat publiceert doorlopend bijgewerkte ijskaarten .

Niet te oud

Bij het bestrijden van ijs op een waterweg is een goede voorbereiding van cruciaal belang. ‘Je kunt bevriezing niet tegengaan. Je moet weten wanneer je een ijsbreker nodig hebt en zorgen dat die daadwerkelijk in de buurt ligt. Daarnaast moet je zorgen dat ijsbrekers voldoende vermogen hebben, de juiste certificaten hebben en niet te oud zijn’, zegt ijswoordvoerder Rijkswaterstaat Peter de Wit. Het inzetten van ijsbrekers op het water komt niet vaak voor. De laatste keer was vijf jaar geleden.
Rijkswaterstaat heeft voor goede ijsbestrijding gegevens nodig. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en mobiel verkeersleiders op het water houden de watertemperatuur in de gaten. ‘Op verschillende plekken op het water zijn meetpunten aanwezig en op andere locaties meten we vanaf onze vaartuigen’, zegt De Wit. Ook maken De Wit en zijn collega Krijgsman gebruik van gegevens van het KNMI. Met deze informatie worden ijskaarten gemaakt.
Recreatievaart
En verder kijken we hoe de situatie op het water is. Als je op bepaalde plekken ijs ziet ontstaan, kun je met een patrouillevaartuig al voorzorgsmaatregelen nemen. Wanneer ijsbrekers nodig zijn, is een stukje fingerspitzengefühl en ervaring. Zolang het ijs tussen 4 en 8 centimeter dik is, kun je de vaarweg met een ijsbreker goed bevaarbaar houden.’ Als de situatie te gevaarlijk wordt, wordt een vaarverbod afgekondigd.

Om te voorkomen dat sluisdeuren en stuwen vastvriezen wordt het water in beweging gehouden met luchtbellen. Ook kunnen de wanden van sluisdeuren worden verwarmd.

Noordelijke provincies

Vrijdagmiddag 2 maart waren in Groningen de vaarwegen niet of zeer moeilijk bevaarbaar. Alleen het Van Starkenborghkanaal was nog wel (moeilijk) bevaarbaar. In Friesland was de vaart op het Prinses Margriet-kanaal en in de havens van Leeuwarden moeilijk. Zeer moeilijk varen is het op de vaarwegen naar Heerenveen en Akkrum en op de Houkesloot.

Op de overige Friese vaarwegen gold vrijdag nog een vaarverbod, maar de Friese autoriteiten gaan er vanuit dat het einde van de vorstperiode in zicht is. Na het weekend wordt het vaarverbod opgeheven en start Wetterskip Fryslân voorzichtig met de bemaling van de polders. Dit hebben de  Friese partners: Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Friesche IJsbond, Rijkswaterstaat en weerman Piet Paulusma gezamenlijk besloten.

In Overijssel is het Twentekanaal goed bevaarbaar, het Zijkanaal naar Almelo moeilijk bevaarbaar en het Kanaal Almelo-de Haandrik zeer moeilijk. Op het IJsselmeer is er een vaarverbod tussen de Buiten-IJ en de Houtribsluizen. Op de rest van het IJsselmeer is de vaart moeilijk. en in Flevoland is de vaart moeilijk tot zeer moeilijk en zijn de sluizen gestremd. In de provincie Utrecht is geldt een vaarverbod op het Merwedekanaal ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal en is de vaart op het zuidelijke deel van het Merwedekanaal zeer moeilijk. In Noord-Holland gelden vaarverboden op de Westfriesche Vaart en het Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn en op de Nauernasche Vaart. In Noord-Brabant geldt een vaartverbod op de Roode Vaart-noord.

Amsterdam

In Amsterdam heeft vaarwegbeheerder Waternet 27 februari een beperkt vaarverbod (Fase I) afgekondigd. Doel daarvan is om ijsaangroei mogelijk te maken voor een ‘beperkt schaatsrondje in het centrum’. Volgens Waternet ondervinden de nautische belangen bij Fase I weinig of geen beperkingen. Het gaat om een vaarverbod op de Brouwersgracht, Prinsengracht, Keizersgracht, Leliegracht en Bloemgracht. Ook zijn sluizen, gemalen en noodkeringen gesloten zodat het water op de Amsterdamse grachten minder snel stroomt.

Vlaanderen

De grote verkeersassen op het Vlaamse waterwegennet zoals het Albertkanaal, het Zeekanaal en Gent-Oostende blijven nagenoeg ijsvrij. Daar zorgt drukke de scheepvaart zelf wel voor. Anders is het op waterwegen met weinig scheepvaarverkeer zoals op het kanaal Bocholt-Herentals. Daar moest de Vlaamse Waterweg dinsdag 27 februari een ijsbreker heen sturen om twee schepen te ‘bevrijden’ die door ijsvorming waren ingesloten. Het kanaal werd door de aanhoudende vorst moeilijk bevaarbaar door middelzwaar verspreid drijfijs. Daardoor kon aan de sluis in Mol een binnenschip geen kant meer uit en aan de brug in Geel-Larum geraakte een tweede schip eveneens geïmmobiliseerd.

In de Vlaamse scheepvaartberichten houdt de waterwegbeheerder de gebruikers van de vaarwegen constant op de hoogte van de ijssituaties. Ook worden twee ijsbrekers standby gehouden.

Duitsland

Lichte ijsvorming hindert de vaart op het Mittellandkanaal, waar ijsbrekers de vaarweg zo goed mogelijk open houden. Op het Main-Donaukanaal geldt in verband met de ijsvorming bij een aantal sluizen beperkte bediening van 6 tot 22 uur, ook is bij een paar sluizen een maximale schutlengte van 165 of 180 meter ingesteld. Op het Dortmund-Emskanaal bemoeilijkt drijfijs het sluisbedrijf en op het Küstenkanaal maakt ijsvorming de vaart eveneens moeilijk. In het oosten van Duitsland gelden veel vaarverboden. Zoals op het Elbe-Lübeckkanaal en de Oder. Ook op de Elbe liggen de ijsbrekers standby. Volg voor de actuele ijssituatie in Duitsland de ‘Eislage-Meldungen‘  op Elwis.de. (MdV / JG)

<div class="storify"><iframe src="//storify.com/vaart/winter-2018/embed?border=false" width="100%" height="750" frameborder="no" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/vaart/winter-2018.js?border=false"></script><noscript>[<a href="//storify.com/vaart/winter-2018" target="_blank">View the story "Binnenvaart winter 2018" on Storify</a>]</noscript></div>