Veel processen-verbaal bij controles recreatievaart

Rijkswaterstaat heeft vorige week bij controles in Friesland en Flevoland bij 278 controles 97 processen verbaal geschreven. Daarnaast werden 93 waarschuwingen gegeven en was bij 81 controles alles in orde. Doel van de actie was bevorderen van de veiligheid op het water zodat het voor alle vaarweggebruikers prettig en veilig varen is.

Veel processen-verbaal bij controles recreatievaart

De handhavingsacties vonden plaats op 16 en 17 augustus op de Randmeren in Flevoland en van 19 tot en met 21 augustus op het Prinses Margrietkanaal en de Friese meren.

Er werd door handhavers van RWS (BOA’s) op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement gehandhaafd. Met patrouillevaartuigen, rhib’s en een helikopter werd gecontroleerd op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Meest voorkomende overtredingen waar een proces verbaal voor werd geschreven waren het te snel varen op plaatsen waar dit niet is toegestaan en het niet gebruiken van het dodemanskoord. Waarschuwingen werden vooral gegeven voor het staand besturen van een snel vaartuig zonder het dragen van een reddingvest en het ontbreken van de juiste documenten zoals het registratiebewijs van het schip.

Op de Nederlandse hoofdvaarwegen is het druk met beroepsvaart. Tijdens de zomerperiode komen daar op veel plekken, zoals de Randmeren, het Prinses Margrietkanaal en de Friese meren, nog een groot aantal recreatieschippers bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het water, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.