Binnenvaarder Jan Kruisinga (67) overleden

Binnenvaarder Jan Kruisinga is op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, overleden. Hij werd 67 jaar en was al enige tijd ernstig ziek. Kruisinga was 30 jaar als varend ondernemer actief op schepen van 55 tot 135 meter, maar daarnaast en daarna als bestuurder zeer betrokken bij de binnenvaartsector in al z’n geledingen.

Binnenvaarder Jan Kruisinga overleden

Door Dirk van der Meulen
In april trok Jan Kruisinga zijn kandidatuur voor het bestuur van BLN Koninklijke Schuttevaer terug. Dat was een veeg teken, het ging niet goed met zijn gezondheid. De algemene ledenvergadering van 8 mei in Vianen moest het zonder de penningmeester stellen. Voorzitter Roland Kortenhorst sloot zijn welkomstspeech in Vianen af met warme woorden voor Jan Kruisinga en alle aanwezige BLN-leden brachten hem met hun gebundelde boodschappen dank voor zijn enorme inzet.

Voor zijn verdiensten voor de gemeenschap – Kruisinga was voorzitter van de dorpsraad in zijn woonplaats Heerjansdam – werd hij onlangs nog onderscheiden met ‘De Heugel’ van de gemeente Zwijndrecht.

900 tot 3100 ton

In 1979 bouwde Jan Kruisinga met zijn vrouw Ineke de 900 tonner Margien, in 1988 een Margien van 2100 ton en in 1998 vond de overdracht plaats van de Derkiena van 3100 ton. Later liet hij het varen over aan zoon Henri en participeerde hij vanaf de wal in tankers en zeeschepen. Ruim 15 jaar was hij bestuurlijk betrokken bij de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, recent nog als vice-voorzitter.

Eigen identiteit

Jan Kruisinga stond voor eigen identiteit, maar was daarnaast een enthousiast pleitbezorger voor een sectorbrede samenwerking. Hij stond aan de wieg van Kantoor Binnenvaart, Binnenvaart Branche Unie en Binnenvaart Logistiek Nederland. ‘Het is een uitdagende taak om dit proces te mogen begeleiden, het is goed om te zien dat we stap voor stap steeds dichter bij ons doel komen en de motivatie is samen sterk’, schreef Jan Kruisinga in een terugblik op het transitiejaar 2012.

Het varend ondernemen zat hem in het bloed en hij probeerde zijn kennis en inzichten uit de praktijk op alle mogelijke manieren over te dragen aan collega-schippers, tijdens trainingen en congressen, maar ook als commissaris van het samenwerkingsverband NPRC, bestuurslid van de onderlinge scheepsverzekeraar SON en deelnemer van het eerste uur aan VAART!Vrachtindicator.

Ook de nautisch-technische belangen waren bij Jan Kruisinga in goede handen. Hij was op Europees vlak actief als voorzitter van de Nautisch Technische Kommission van EBU en ESO, onder meer met gevoelige dossiers als de technische overgangsbepalingen. Bij Koninklijke Schuttevaer maakte hij sinds 2007 deel uit van het hoofdbestuur en was sinds 2011 regiovertegenwoordiger voor het Rotterdams havengebied, een taak die hij combineerde met het voorzitterschap van de Werkcommissie Binnenvaartbelangen Rotterdam.

De afscheidsdienst wordt gehouden donderdag 21 mei om 12:00 uur in de Dorpskerk, Molenweg 8 te Heerjansdam. Na de begrafenis in besloten kring is er een informeel samenzijn van 15:00 tot 17:00 uur in Hotel Ara, Veerweg 10 te Zwijndrecht.