Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Europees vlaggen voor ChristenUnie-SGP

UTRECHT

Over de Europese binnenwateren varen 60 binnenvaartschepen met de witte ChristenUnie-SGP-vlag. Europarlementslid Peter van Dalen hees vorige week in Utrecht de 60ste vlag aan boord van de Interim (621 ton) van schipper Van den Heuvel. De vlaggenactie tot aan de Europese verkiezingen op 22 mei is samen met de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (BLN-CBOB) gestart, onder het motto #ikvaarvoorCUSGP.

1 / 2
Europees vlaggen voor ChristenUnie-SGP

Europees vlaggen voor ChristenUnie-SGP

Peter van Dalen nam in 2009 vanuit zijn werk bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat de binnenvaart mee naar het Europees Parlement. Hij is sindsdien een warm pleitbezorger van binnenvaartbelangen in Brussel. Van Dalen is vicevoorzitter van de Transportcommissie van het EP en hij heeft de intentie in die functie ook terug te keren. Hij staat positief tegenover het idee om meer Nederlandse EP’ers in de Transportcommissie te krijgen. ‘Het is een belangrijke sector, waar veel Nederlandse belangen op het spel staan. Als we dat beleid met meer Nederlanders kunnen beïnvloeden – prima’, zegt Van Dalen.

Tijdens een TEN-T conferentie van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) riep hij bestuurders van gemeenten en provincies op na te gaan of hun infrastructurele plannen voor EU-subsidie in aanmerking komen. ‘Maak vooral verbinding met DG Move, de dienst van Eurocommissaris Kallas. Ook al sta je niet op de voorkeurslijst. En als het niet lukt gebruik je mij als smeerolie’, tipte hij bij die gelegenheid.

‘De EU wil tot 2020 26 miljard door co-financiering investeren in de Europese infrastructuur. Dat is heel veel geld. Nederland Transportland moet deze kans verzilveren bij projecten met Europese meerwaarde. Dat is goed voor ondernemers en de werkgelegenheid in de bouw- en transportsector. Beide sectoren kunnen het juist nu uitstekend gebruiken.’

Scheepsbouw

Van Dalen’s fractiegenoot en collega-Europarlementariër Bas Belder (SGP) heeft zich de afgelopen mandaatperiode ondermeer actief ingezet voor de Nederlandse scheepsbouw. De sector heeft jarenlang te maken gehad met oneerlijke concurrentie door Spaanse scheepsbouwers. Daardoor liep de Europese scheepsbouw sector zeker 270 opdrachten mis. Ook zorgde het voor prijsdruk op de opdrachten die wel werden verworven. Nu heeft Spanje een nieuw staatssteun model opgetuigd, waarvan de legaliteit nog moet blijken. De scheepsbouwsector is desondanks goed door de crisis gekomen. Er wordt weer winst gemaakt.

Belder bracht donderdag 1 mei een werkbezoek aan het Havenbedrijf Rotterdam en twee Nederlandse scheepsbouwbedrijven. Het gebrek aan een gelijk speelveld op de interne markt van de EU, maar ook op de wereldmarkt, liep als een rode draad door de verschillende bezoeken heen. Bij het Havenbedrijf sprak Belder over Europese dossiers die belangrijk zijn voor de Rotterdamse haven. Staatssteun van buitenlandse overheden aan hun eigen havens is voor de Rotterdamse haven een zorgpunt.

Innovatie

Daarna ging Belder op bezoek bij Hatenboer-Water in Schiedam en Oceanco in Alblasserdam. Innovatie is het sleutelwoord voor Hatenboer-Water. Het MKB-bedrijf is steeds op zoek naar nieuwe technieken voor waterequipment op schepen. Daarbij maakt het geen gebruik van octrooirecht, maar blijft continue innoveren om de concurrentie een stap voor te blijven: ‘Octrooien worden zo van internet geplukt en gekopieerd’.

Bij Oceanco benadrukte Peter Zoeteman, managing director Netherlands Maritime Technology, het belang van de jachtbouw voor de Nederlandse sector: ‘De jachtbouw heeft de scheepsbouw door de crisis geholpen’. Een grote opdracht betekent immers ook werk voor toeleveranciers, die Oceanco zo veel mogelijk in eigen land zoekt.

Belder wil zich in zijn volgende mandaat blijven inzetten voor een gelijk Europees speelveld voor Nederlandse ondernemingen: ‘De hoge kwaliteit van zowel de Rotterdamse haven als de Nederlandse scheepsbouw verdienen onze volledige inzet in de Europese politiek! Oneerlijke concurrentiepraktijken zullen wij bij de Europese commissie agenderen.’

Reacties (1)
  • J.G.J. van Maren

    ik zal eens bellen of de PVV ook vlaggen heeft

  • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

    Lees ook