Organisaties pakken huisvuil samen aan

Alle binnenvaartorganisaties willen op korte termijn met minister Schultz in gesprek over het nieuwe huisvuilbeleid. Daarover is dinsdag 15 januari een brief naar de minister verstuurd.

De brief is ondertekend door de binnenvaartorganisaties ASV, BLN, BLN Schuttevaer, CBRB, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. De Facebooksite Vrouwen In de Binnenvaart (VIB) staat ook achter de inhoud van de brief.

‘De wijze waarop de afgifte van huisvuil nu is geregeld, is simpelweg onwerkbaar’, zeg Leny van Torenburg van BLN Schuttevaer. ‘Zo kan het niet langer. We vragen de minister met ons om tafel te gaan om tot een betere oplossing te komen en verwijzen naar het CDNI-verdrag, waarmee het huidige beleid inzamelbeleid niet strookt.’ (MdV)