Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Hekgolf zeeschip sleurt matroos mee op Westerschelde

ANTWERPEN [update]

Twee snelvarende zeeschepen op de Westerschelde zorgden Goede Vrijdag met hoge golfslag voor ernstige incidenten. Kort na middernacht braken in de haven van Walsoorden drie trossen van het 1000 tons beunschip Marlea en ’s middags raakte de matroos van het Belgische binnenvaartcontainerschip Alcedo te water. De drenkeling was snel weer uit het water, in Walsoorden werd een jacht zwaar beschadigd.

1 / 2
Schade haven Walsoorden

Schade haven Walsoorden

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (33)
 • Joep

  Hoi Frenk.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat de Franse schippers zich niet bijzonder verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands hetzij Engels?

 • Frenk

  Uiteraard heb ik niets dan respect voor de Sympharosa en betreur ik het ten zeerste dat die matroos overboord is geslagen, maar de volgende vraag doet zich ook weer op, en dat is: Wat deed die matroos aan dek ? Zag de schipper/stuurman de golf niet aankomen en heeft dus ook niet opgelet ?
  Ik kom zelf uit de offshore, met genoeg vaarjaren op de Noordzee en andere wateren om te weten wat water aan dek doet. Het devies is opletten ! Altijd !

 • Frenk

  Is het de heren schippers die de Westerschelde dun varen wel eens opgevallen dat er nog nooit een klacht is ingediend door de Franse spitsen ?
  Die “nemen”een golf zoals het hoort. Volaan er doorheen knallen is zelf ook om problemen vragen.
  Daar komt nog bij dat jullie vanuit de stuurhut beter kunnen beoordelen of de golfslag van een passerend zeeschip last kan veroorzaken, dan dat dat vanuit een hoge brug of van een verkeerspost te beoordelen valt. Het SRW geeft duidelijk de ruimte aan schippers om zeeschepen te vragen langzaam te passeren. Doe dat dan !
  En ga niet naderhand lopen te klagen. De verantwoordelijkheid voor jullie schip, lading en bemanning ligt in de eerste plaats bij jullie zelf ! Dat betekent in het slechtste geval dat je zelf maatregelen moet nemen als in het ergste geval de ander het niet doet. Daaronder valt dus ook, luiken dicht als dat nodig is, ramen en deuren dicht, afwas opbergen, koelkast en keuken lades en -deuren borgen, aquarium afdekken…moet ik nog ff doorgaan.

 • Frans geutjes

  Hierbij mijn opmerkingen bij sommige reactie’s.
  Op school heb je geen zeekapiteins op school heb je leraren.
  Ook de opmerking dat loodsen gevaren hebben als kapitein is niet altijd waar.
  Ik denk dat de meerderheid nooit als kapitein heeft gevaren.
  Volgens mij heb je maar 2 soorten kapiteins
  1 die op zee varen .
  2 die in bij de krijgsmacht zitten.
  Op de binnenvaart heb je schippers .
  Of heet het rijnschipperpatent tegenwoordig
  rijnkapiteinspatent.
  De meeste zeevarenden waar ik mee samenwerk(en die weleens in het ara gebied hebben gelegen)spreken altijd met respect over de binnenvaart en hoe goed de schippers en schippersvrouwen kunnen varen.
  Dus dat er wordt neergekeken op de binnenvaart,is
  mijn inziens niet waar.
  De heer Steenbergen heeft mijn inziens groot gelijk wat betreft het goede zeemanschap als men op de grote vaarwaters vaart.
  Frans Geutjes

 • Sunniva Fluitsma

  De meesten zullen het filmpje op you-tube van de Franto wel kennen. Dat filmpje waarover vragen gesteld zijn in de kamer. Nee, niet over wat er zich afspeelt op de Westerschelde maar hoe dat filmpje op you-tube kon komen. Dat filmpje waarvan Kees de Vries zei dat hij tot de bodem uit zou zoeken hoe het op you-tube kwam en desnoods tot vervolging over zou gaan vanwege schending van de privacy.
  Toen vond ik dat een uitermate teleurstellende reactie. Maar gezien de reactie nu trek ik de voorzichtige conclusie dat de vereniging Schuttevaer in dit geval wel de zijde van de slachtoffers kiest. Voortschrijdend inzicht, hoop ik dan maar.
  Overigens trok ook destijds de politie het zich wel aan. Die is achter de zaak aangegaan. Maar toen wij later navroegen wat er mee gebeurd was…helemaal niets. Wij weten dat de onderzoeksraad wel geinteresseerd is, dus geef je ervaringen daar aan door.

  Kort geleden hebben wij als ASV een klacht ingediend tegen de politie, die een schip aanhield volgens eigen zeggen omdat ze vonden dat hij gevaarlijk diep lag. Een spits geladen in Lestrem…dat zegt al genoeg toch? enkele citaten uit de brief:
  “Erger wordt het als de heer ….. hieraan refereert door te zeggen dat het veel onveiliger is om zo’n golfslag te veroorzaken dat de kop van zijn schip onder water verdwijnt. De betreffende medewerkers pareren deze opmerking met het antwoord “dan moet je maar niet zoveel laden of een hoger boeiing nemen”.
  Dit antwoord nemen wij de beide heren bijzonder kwalijk. Ieder die een beetje de moeite neemt om zich te verdiepen in wat er zoal is voorgevallen op de Westerschelde kan weten hoeveel angsten vele schippers hier uitstaan. En dat alles omdat via verdragen men constant zegt dat er geen snelheidsverboden of wat dan ook toegepast mogen worden. Refereren aan goed zeemanschap zoals in het verleden gebruikelijk blijkt ook geen enkel nut te hebben. Als een politieboot opgeroepen wordt door motorschip Franto omdat door hun vaargedrag de plantjes in de stuurhut in de rondte vliegen zegt men doodleuk “ik vaar toch in het vaarwater”.
  In het specifieke geval had het schip 255 ton geladen. Iedereen die wat ervaring heeft met de binnenvaart weet dat dat zeker niet (te)veel is en het schip lag dan ook absoluut niet diep. Toevalligerwijs is de boeiing juist bijzonder hoog, dus deze opmerking raakte kant nog wal. Erger is dat werkelijk gevaar wordt gebagatelliseerd, en de angsten van vele schippers niet serieus genomen.
  Kortom onze klacht betreft de houding van beide dienstdoende agenten. Wij vinden het gedrag ver beneden peil…….”

  Deze klacht loopt nog

  Overigens iemand schreef “ moeten er eerst doden vallen?” Wij refereren hierbij aan het ten onder gaan van de Rianca, ook een spits, waarbij de laatste woorden van de kapitein op de zeeboot waren “ik vaar gewoon over je heen” (stond uitgeschreven via het opgenomen marifoongesprek in weekblad de Schuttevaer) wat hij ook gedaan heeft. Resultaat: schipper van de Rianca en zijn hondje zijn verdronken.
  Kortom….wanneer wordt dit nu eens serieus genomen?

 • Zeeuw

  Er zal nooit iets veranderen.

  De arrogante loodsen zullen vanuit hun ivoren torentjes blijven regeren over de Westerschelde, en zich als kleine kinderen blijven verschuilen achter hun adviserende rol.
  Dat ze in de communicatie met andere schepen en posten alleen Nederlands spreken en onderling zelfs hun naam, ipv de scheepsnaam, zodat een kapitein niets kan volgen, vergeten we maar even, als het fout gaat verschuilen ze zich graag.

  Voor de verkeersposten is het een lastige opgave, op radar zie je niet altijd de golven van een zeeschip, maar ook daar zijn ze bang om de loodsen aan te spreken.
  De relatie verkeersleiders en loodsen is al behoorlijk fragiel.
  Verder betalen de Belgen voor een groot gedeelte de kosten van de Schelde Radarketen, en een snelheidsbeperking wordt niet getolereerd door de Antwerpse haven, en de Nederlanders zijn te bang dat de Belgen de geldkraan anders dichtdraaien.

  Het wordt eens tijd dat de loodswet drastisch op de schop gaat.
  De tarieven worden steeds verhoogd, maar meer als duurbetaalde adviseurs zonder verantwoordelijksgevoel zijn de meeste loodsen niet, de weinige goede uitgezonderd.

 • w.w.stam

  Gelukkig is het goed afgelopen.
  Wat is er dan goed afgelopen?
  Ik denk dat de jongen die overboord is gespoeld door tonnen water er heel anders over denkt en de Franto die overspoeld werd ook en de schipper die in Walsoorden losbrak en een jacht kraakte en de schade aan de kade en weer een andere keer iemand die in Vlissingen op het strand verongelijkte door een vloedgolf van een zeeschip enz.
  Moet er eerst iemand dood of zo voor dat we zeggen het is niet goed afgelopen!!!!
  Ook dit ongeval moet als klacht gemeld worden bij de desbetreffende centrale en als het zo ernstig is ook bij de politie, als u dat gedaan heeft dan moet u contact opnemen met de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid ( OVV ), zij nemen de klacht in behandeling is ons beloofd en houden een dossier bij.
  Dat is belangrijk want dan kun je later ergens aan refereren.

  E-mail: info@onderzoeksraad.nl

  Tel.nr: 0800 6353688

  PS
  Realiseert u zich wel eens dat je niets kunt beginnen tegen een vloedgolf, dat moet nu toch wel duidelijk zijn ook al zijn dit maar kleintjes.
  En wat als het schip van een reling was voorzien? Is dat wel eens getest als je van voor tot achter door het gangboord word gespoeld? of je blijft aan het hek hangen terwijl er duizenden kilos water over je heen spoelen?
  Ik vind het gewoon schandalig.

  Willem Stam.

 • M

  http://www.marinetraffic.com/ais/nl/default.aspx?zoom=9&oldmmsi=211776000&olddate=4/22/2011 12:28:00 PM

  Hierop is te zien dat het zeeschip aan boei 61 nog een snelheid van 14.3 knopen liep en daarna is afgeslakt naar 12.5 knoop.
  Laagwater in Antwerpen 14 u 26, dus het zal daar ver laagwater zijn geweest maar heel waarschijnlijk zal er nog eb gelopen hebben.

 • Michiel de Voogd

  Blijkbaar heeft nog niemand goed gekeken naar het afgebeelde plaatje met de snelheid (van marinetraffic.com), de afgebeelde snelheid is net bovenwaarts de Put van Terneuzen en niet bij boei 61. Wat de snelheid bij boei 61 was van dit schip is al niet meer terug te vinden op dit plaatje. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen!

 • R.A. Steenbergen

  Ik zeg ook niet dat de zeevaart vrijuit gaat, zeker niet. Maar de binnenschippers gaan er wel steeds makkelijker over denken qua eigen verantwoordelijkheid. Ik ben denk ik meer dan 100 keer met een geladen spits over de Ooster- en Westerschelde geweest, maar altijd met de kleden over de luiken. En dus ook nooit natte lading gehad. Tegenwoordig doet men dat niet meer, de lading wordt nat en de verzekering kan er voor opdraaien.

  Wat me tegenstaat is dat de loods waarschijnlijk weer niet hoofdelijk aansprakelijk is, terwijl hij behoort te weten wat wel en wat niet kan in een gebied waar hij vaart. De kapitein is daar minder van op de hoogte en heeft daarom loodsplicht, maar als het op schuld aankomt, dan wordt dat op de kapitein afgewimpeld.

 • Anja

  Natuurlijk krijgt de zeevaart de schuld, het was toch een zeeschip dat een te grote golf veroorzaakte?
  De Westerschelde is ook een rivierarm waar binnenvaart het volste recht heeft om veilig te varen.
  Is het dan zo dat alle binnenvaart helemaal onder de kleden en met blinden moet varen zodat sommige zeeboten lekker hun gang mogen gaan met die monstergolven?
  Is het dan wel normaal dat sommige van die golven hele binnenvaartschepen onder water spoelen?
  Dat zoals bij de Franto bijna zijn auto van de luiken gespoeld wordt? Ook met kleden was hij in de problemen gekomen.
  En ook de matroos die weggespoeld is zat op een schip met genoeg uitwatering.
  Ik moet er niet aan denken dat er een geladen spits in die golf had gezeten, kleden of niet.
  Als een zeeboot grote golven maakt heeft hij rekening te houden met binnenvaart, dan kom je maar een uurtje later in Antwerpen, of op zee.
  Anders kunnen we wachten op meer ongelukken, soms zelfs met fatale afloop.
  Ik ben heel blij voor de matroos dat hij gered is, hij is echt door het oog van de naald gekropen.
  In het donker, in de winter, geen schip in de buurt, enzovoort en het was heel anders afgelopen.

 • R.A. Steenbergen

  Natuurlijk krijgt de zeevaart weer de schuld, en ik weet ook wel dat het soms ook echt aan de zeevaart te wijten is. Maar de verhalen hebben ook een andere kant. Ik vaar zelf soms in de zee- en soms in de binnenvaart. Ik ben er van overtuigd dat veel binnenschippers niet voldoende veiligheidsmaatregelen nemen. De Westerschelde is nu eenmaal een zeearm en geen Zuid-Willemsvaart. Als wij daar geladen voeren, gingen er dekkleden over de luiken en eventueel schotten/blinden voor de ramen. Tegenwoordig zie je met zand afgeladen droge-ladingschepen (geen beunschepen) met open luiken op de Westerschelde varen. Dat moet gewoon verboden worden! Zo’n schip is zo weg.
  Nu betrof het een containerschip, die heeft natuurlijk veel meer uitwatering, dus ligt het anders. Maar als het gangboord in ’t water ligt en er alleen een goeie meter den boven water uitsteekt, en dan een open ruim, dan moet je niet zeuren. Dat is vragen om problemen.

  Overigens zegt de snelheid van het zeeschip weinig. Er wordt altijd (zoals nu ook door Schuttevaer) gezegd hoe hard het schip ging, maar niet hoe hard het stroomde. Wat heb ik nu aan 23 km/uur als ik niet weet of het 8 km/uur voor of tegen stroom had? Dat maakt een verschil van 16 km/uur door het water, en verandert heel wat aan de golfslag.

 • Liam

  @de Egel & p.

  Het probleem is en blijft dat loodsen op de zeevaart (met uitzondering van loodsen op het Panamakanaal) officieel slechts en alleen een adviserende rol hebben. In praktijk nemen ze het volledige commando over, maar theoretisch (en dus wettelijk) zijn ze nergens verantwoordelijk voor!

  Gelukkig dat dit nu de laatste jaren een (héél) klein beetje begint bij te trekken en ook loodsen terecht geroepen worden voor hun daden.

 • De Egel

  Ik vraag me af of de betrokken loods en kapitein bij het voorval van de overboord geslagen matroos geen poging tot doodslag ten laste gelegd kan worden. Wanneer je iets doet of nalaat waarvan je weet dat dit de dood van een ander ten gevolge kan hebben, valt dat onder poging tot doodslag.
  Een misdrijf. Dat is heel wat zwaarder dan een overtreding van het scheepvaartreglement.
  Bij het van de trossen geslagen binnenschip kan de Officier van Justitie wellicht vernieling ten laste leggen. Ook hier zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen nogal wat zwaarder dan boete voor een overtreding van het SRW.
  De zeevaart dient te beseffen dat op de Westerschelde niet de wet van jungle heerst oftewel het recht van de sterkste. Misschien moet dat ook de boodschap zijn aan de Sinjoren van de Antwerpse haven.

 • Chantal

  @jannie en pieterw
  M heeft volledig gelijk. Het is volkomen misplaatst om hier een dusdanig verwijt te plaatsen. Dat zeevaart neerkijkt op de binnenvaart is altijd al een probleem geweest. Dat de binnenvaart op de pleziervaart neerkijkt heeft het overgrote deel aan zichzelf te denken. Kijk maar op het Hollands Diep of het Amsterdam Rijnkanaal. Er wordt merendeels gevaren door “schippers” die nauwelijks iets begrijpen van beroepsvaart en geen inzicht hebben in de grootte, de wendbaarheid of de snelheid van de beroepsvaart. Onze hoorn draait vaak genoeg met mooi weer overuren omdat ze nog net even vlak voor de kop over willen steken. Of dat ze niet op zitten te letten en je over het hoofd zien omdat het bierblikje belangrijker is. Midden op het vaarwater varen of zwalken is ook aan de orde van de dag. De grotere jachten verzaken soms golven op het kanaal dat wij op en neer gaan alsof er een grote MSC-er voorbij is gevaren. Maar het neem daarentegen niet weg dat wij als beroepsvaart wel de verantwoordelijkheid hebben om ze met gepaste voorzichtigheid te passeren, zoals ook de zeevaart die verantwoordelijkheid heeft, maar deze wel overduidelijk verzaakt.
  Ik ben blij dat het in het voorval hier goed is afgelopen!!

  Chantal van Damme
  MTS Chamisa-D

 • Jan

  Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd,maar kunnen de posten niet een keer tegen de langsvarende zeevaart zeggen dat ze vaart moeten minderen.vrijdag rond 15.00 uur zeevaart langs Terneuzenhaven met een gang van 30km per uur.Kan je tegenwoordig zie op de AIS.

 • M

  Jannie en PieterW,
  Uw opmerkingen zijn hier niet op hun plaats, men hoeft mekaar steeds niet te verwijten.
  Willen jullie weten hoeveel keer een binnenschipper al met een nat pak heeft gestaan of dat het water in pas geverfde oppervlakten spatte ofzelf water in de woning heeft gehad door sommige passerende jachten ?

 • PieterW

  @C.deVette: Is er iets onduidelijk aan art. 1.04 BPR? Heb zelf in mijn “jachie” ook wel eens water aan dek vanwege een oplopende (binnenvaart)schipper die de gashendel niet weet te vinden.

 • C.de Vette

  Je kan ook zien waar de prioriteiten liggen,enerzijds worden nevengeulen voor de binnenvaart afgesloten ter bescherming van het milieu,anderzijds kan men niet tot een snelheidsbeperking komen ter bescherming van de binnenvaart.
  Het is maar net wat de overheid belangrijk vind.

 • PieterW

  Aye Jannie, die is ook raak!

 • joop

  hoorde laatst een schipper van een binnenvaart schip vragen aan de post terneuzen hoeveel golfslag het aankomende zeeschip had, als antwoord kreeg hij van de post dat de golfslag wel mee viel, toen vroegen wij ons toch af hoe hun vanuit de post de mate van hinderlijkheid van de golfslag in kunnen schatten.

 • p.

  stel de loods hoofdelijk aansprakelijk voor het gebeurde, zeker als hij zich daarna verontschuldigde, hij weet dus dat hij fout zat !!

 • Rene

  DE les is dus: Draag altijd een zwemvest!! Hier is het maar weer eens bewezen dat het echt werkt !!

 • 007

  Probeer de loods hoofdeljk aansprakelijk te stellen.

 • De Roeck Luc

  Luc chapeau voor het doen dragen van een zwemvest en voor de vlugge reactie .
  En ook voor de kapitein van de sypharosa chapeau .
  Jullie zijn het waardig de titel te hebben van kapitein , en niet die ezels die op de binnenvaart neer kijken . We kunnen ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren .
  groeten

 • Liam

  Of loodsen het probleem ooit gaan inzien? Loodsen zijn veelal ook oud-zeekapiteins… En zoals Manuel al zegt, er wordt op zee erg op de binnenvaart neer gekeken. Tja, jammer genoeg komen ze op zee vaak (uitzonderingen doorgelaten; dan vaak met een binnenvaart achtergrond) niet verder als het kunnen varen van loodsstation tot loodsstation.

  Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen!

 • jacky-m/s suzy

  volgens de ccr normen had een handreling beter geweest.gelukkig is die man gered dankzij de koelbloedigheid van de kapitein van de salcedo en dat de matroos een zwemvest moet dragen van hem.
  ik vind dat die man een pluim verdient.

 • bart

  een goede samenwerking let op mekaar

 • p a van dijke

  gelukkig goed afgelopen,worden de loodsen nu eens een keer wakker,groter, sneller,wat een sfeer in de scheepvaart.
  piet

 • Manuel

  Gelukkige is de matroos veilig aan boord kunnen komen
  Maar je moet klacht indienen maar verder wordt daar niks mee gedaan. De mensen van mdk lachen daar eens goed mee. Op school hebben wij ook enkele zeekapiteins als je ziet en hoort met wat voor een pretentie die mensen rond lopen en hoe ze neerkijken op de binnenvaart. Zij zijn van mening dat de binnenvaart maar tussen de boeien moet varen en dat de Schelde van hun is en dat daar geen binnenvaart op moet varen.
  Er zal nooit iets veranderen zelf niet mochten er gewonden vallen. Ze hebben een golfslag beperking geen snelheidsbeperking

 • Jean

  Dit doet me aan de Franco (spits) van een paar jaar geleden denken…..
  Hoe is dat toen afgelopen?

  Gelukkig is dit goed afgelopen!

 • Marco Leijten

  Verschrikkelijk, maar gelukkig is het goed afgelopen.

  In dit soort situaties MOET aangifte gedaan worden bij de politie. Meestal wordt er geklaagd bij Centrale Zandvliet of Centrale Hansweert, maar die kunnen daar verder niks mee.

  De enige manier is dus aangifte doen, aub doen.

  Marco.

 • karel

  Blij dat er ook wel een positief nieuws is als er iemand over boord geslagen is.

  Gelukkig had de matroos een zwemvest en dat er een schip kort achter zat.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook