Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Rent-a-Ship gesprek van de dag

ZWIJNDRECHT

De discussie over het al of niet meedoen met het Rent-a-Ship plan van de EUBO woedt in alle hevigheid in de binnenvaart. Tegenstanders vrezen hun status als vrije ondernemer te verliezen en stellen niet voor niets voor zichzelf te zijn begonnen. Voorstanders zien het plan en de instemming van de mededingingsautoriteit (NMa) om in coöperatieve verbanden tot 500.000 ton te mogen samenwerken juist als een unieke kans om invloed op de vervoersmarkt te krijgen. Zij zien coöperaties als breekijzers om de vervoersprijzen op een acceptabel niveau te brengen.

Door Hans Heynen
De European United Barge Owners (EUBO) had halverwege de week rond 250.000 ton aan scheepsruimte toegezegd gekregen van binnenvaartondernemers. Directeur Anton van Megen verwachtte begin volgende week de 400.000 ton te passeren. ‘In week 34 (22 tot 28 augustus) willen we dan een of twee coöperaties oprichten. De week daarop in een algemene oprichtingsvergadering de puntjes op de i zetten en vervolgens met de promotie beginnen. We laten een mooie folder drukken en zullen contact zoeken met bevrachters om uitleg te geven en voorstellen te doen.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (23)
 • rené

  de schepen met staatsgarantie in een coöperatie

  met bankgarantie !!!

  tjonge tjonge waar zijn de vrije ondernemers ??

  De doodsteek voor de normale ondernemer!

 • Ondernemer

  Hoe meer Rent-a-ship wordt aangevalen,hoe meer er ik in geloof.Er word allen maar iets aangevallen als men er zich door bedreigt voelt.

 • co2

  Het is fantastisch te lezen dat de EUBO voorstander is van het terugbrengen van de CO2 uitstoot want dan zullen die schepen die bv. 500 containers kunnen laden, en nog subsidie hebben gehad vanwege hun geringe co2 uitstoot, niet meer met 25 containers in de rondte varen.

 • CJ

  Mijnheer Van Zonneveld,

  Interessante cijfers. De context van deze cijfers is nog interessanter.
  – Kunt u aangeven hoeveel van de toename van het vervoer op de Betuwelijn te danken is aan nieuw aangetrokken vervoer per spoor, en hoeveel een verschuiving is van het bestaande gemengde net naar de Betuwelijn?
  – Kunt u het nieuw aangetrokken vervoer per spoor uitsplitsen naar herkomst: ging het eerst per vrachtwagen of per schip?

  Heeft u alleen het stuk in het FD gelezen, of ook het volledige antwoord van de minister van V&W aan de kamer? Daarin staat dat de vervoerder aan een reeks eisen moet voldoen om voor koring in aanmerking te komen:


  Kortingen op die overeengekomen tarieven worden gegeven als spoorvervoerders:

  1. hun vervoer op de as Rotterdamse haven-Duitsland (e.v.) in voldoende mate (>60%) via de Betuweroute afwikkelen (2010, 2011).

  2. hun vervoersstromen die in de jaardienst 2010 zijn gepland via de Brabantroute of de Utrechtroute alsnog omzetten naar de Betuweroute. (2010)

  3. aantoonbaar nieuw patroonmatig en grensoverschrijdend vervoer plannen via de Betuweroute. (2010, 2011)

  4. nieuwe feederdiensten op de Havenspoorlijn ontwikkelen, die aantoonbaar de afwikkeling van vervoer via de Betuweroute stimuleren.

  (Bron: http://www.rona-noordtak.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=25:betuweroute&catid=6:ontwikkelingen)

  Het blijft onverteerbaar dat de overheid de Betuwelijn subsidieert (de rijksoverheid, niet ‘lagere’ overheden zoals u in een eerdere reactie suggereert), maar ondernemen omvat ook het omgaan met externe factoren, ook als deze onrechtvaardig zijn. Zoals dhr. Van Megen stelt: if you can’t beat them, join them.

  Om de groeicijfers van de Betuwelijn een beetje in perspectief te plaatsen heb ik wat zitten rekenen.

  Uit http://www.nieuwsbladtransport.nl/nieuws/id28239-DB_treinlengte_op_Betuwelijn_naar__meter.html blijkt dat de max.treinlengte op de Betuwelijn nu 750 meter is. Een trein kan dan 85 TEU meenemen. Dat wordt in de toekomst mogelijk 1000m en 120 TEU.

  De betuwelijn is 160 km lang. Een trein doet er een uur over. (lijkt me een optimistisch gemiddelde). Bij de uiteindelijke doelstelling van 20 treinen per uur, kunnen er maximaal 2400 TEU per uur overheen, dat is 36.000 TEU per 15 uur.

  Een groot containerschip kan 500 TEU meenemen. Dat is meer dan 5 huidige treinen.

  Over diezelfde 160 KM doet in de opvaart een groot containerschip zeg 15 uur. 1 MCS brengt in 15 uur 500 TEU naar boven. 72 schepen kunnen dus in 15 uur ook 36.000 TEU over dezelfde afstand vervoeren.

  Met andere woorden, met de huidige stand van aanmeldingen vaart de beoogde cooperatie van de EUBO met gemak de hele capaciteit van de Betuwelijn weg, en dat is dan nog minder dan 2% van het aantal binnenschepen. Maar nu ga ik ook met aantallen schepen/treinen werken, waar tonnages beter zijn.

  Het bovenstaande sommetje is slechts bedoeld als voorbeeld. Het illustreert wel dat het getal van 150 treinen per week peanuts is t.o.v. de transportcapaciteit van de binnenvaart. Een concurrent moet je niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Ik heb hier en daar een paar aannames gedaan, voorzover ik kan inschatten aan de voorzichtige kant. Er zullen vast fouten inzitten, daar wordt ik dan graag op gewezen. Niet met schreeuwerige uitroeptekens, maar op zakelijke toon, met onderbouwing en feiten.

  Mijnheer Van Zonneveld, als u echt adviezen wilt geven, waar mensen misschien ook nog wat aan hebben, onderbouw dan wat u beweert. Zorg dat u volledig geinformeerd bent, en papagaai niet een paar samengeraapte cijfers die toevallig in uw plaatje passen na. Angst is zelden een goede raadgever (adviseur). U noemt zichzelf adviseur. U zaait angst. Vult u de rest zelf maar in.

 • anton van megen

  Meneer Zonneveld
  Dhr Cees Tommel, directeur van Keyrail, met wie ik gesproken heb op een trimodaal overleg georganiseerd door de Erasmus Universiteit zal u graag uitleggen, zoals hij ook daar deed dat de 40% korting op de tarieven voor het TRANSPORT over de Betuwelijn betaald worden door de hoge opbrengsten van het PARKEREN op de Betuwelijn. U heeft helemaal gelijk als u zegt dat de Betuwelijn een factor is om rekening mee te houden. Dus vandaar dat wij al contact hebben met de eigenaar en een exploitant van de Betuwelijn. Wat daar uitgekomen is een intentie om eventueel samen te werken. If you can’t beat them join them !
  Verder hoop ik dat u uw kennis niet alleen uit de kranten haalt, dat zijn niet altijd even betrouwbare bronnen. U kunt beter 1 op 1 aan de betreffende instantie danwel persoon om opheldering vragen. Overigens reageert u nu wel echter alleen op de door u gewenste onderwerpen.

 • Arnold van Zonneveld

  In navolging van mijn twee eerdere reacties op bovenstaand artikel:
  In een artikel in het Financieel Dagblad van 16-2-2010, wordt o.a. vermeld:
  De staat betaalt mee aan de kortingsregeling die Keyrail ( waarvan de heer Van Megen van de EUBO in een reactie, een visitekaartje zegt te hebben enz.!!) met spoorvervoerders heeft afgesloten voor 2010 en 2011! Dit blijkt uit een brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer inzake alarmerende berichten over fikse tariefskortingen!!

  Tevens is op Schuttevaer van 24-3-2010 een artikel terug te vinden, waarin o.a. vermeld wordt dat bovenvermelde fikse kortingspercentages voor de spoorvervoerders meer dan 40% bedragen!!
  (mede inzake de door de EUBO coop(s)te hanteren kortingen kun je hier overigens van alles bij bedenken?)

  Voorts is op nos.nl d.d. 14-6-2010 o.a. terug te vinden dat via de Betuwelijn in 2009, gemiddeld 200 treinen per week reden. Sedert 2010 (dus na inwerking treding van de fikse kortingsregeling van > 40% voor de spoorvervoerders), bedraagt het aantal treinen gemiddeld 350 per week!!
  (Keyrail verwacht zelfs een gemiddelde van 400 treinen per week te kunnen realiseren! Of wel een verdubbeling t.o.v. 2009!)

  Mede gezien het vorenstaande, is het voor de EUBO en de eventuele toekomstige leden van de coop(s) op zijn minst aan te raden om hierbij stil te staan en goed na te denken alvorens men een besluit neemt! En dit niet alleen op basis van een visitekaartje van wie dan ook!!

  Mijn (eerdere) aanvullende informatie heeft slechts ten doel, om belanghebbenden te informeren over de (extra)en niet eerder vermelde risico’s, die men mogelijk loopt. Het bovenstaande artikel en het businessplan op de website van de EUBO geven dit m.i. onvoldoende weer! Ik sluit overigens niet uit dat na aanpassing van het plan, de oorspronkelijk beoogde doelstellingen hiervan (deels) te realiseren zullen zijn!

  Verder voel ik mij niet geroepen om te reageren op de (deels) onbeantwoorde, ontwijkende en versluierende reacties van de EUBO/de heer van Megen op mijn twee eerdere reacties op het artikel. De goede lezers onder u , die tevens kunnen rekenen, zullen hopelijk zelf de juiste conclusie(s) kunnen trekken!

  Overigens acht ik de door B.D. voorgestelde spreuk voor mijn visitekaartje, zoals vermeld bij reactie 17 op het bovenstaande artikel, wel iets om over na te denken!

 • B.D.

  Meneer van Zonneveld,
  Een leuke spreuk voor uw visitekaartje:

  Wijze mensen hebben geen advies nodig, dwazen willen er geen!!
  (van Benjamion Franklin)

 • bedrijfseconoom

  Ik ben ook benieuwd of deze persoon de afgelopen weken een theekransje heeft georganiseerd Want veel van deze citaten heb ik al eerder gehoord binnen de schippers-kring
  Of zijn dat al de nieuwbouwers die hem om advies hebben gevraagd
  Ik weet dat dit ongefundeerd is en zeer ongepast Maar zo schrijft U ook Mijn excuses alvast daarvoor dat ik dan een steen terug geworpen hebt
  Maar nergens kan ik bij U vandaan lezen wat de schippers dan wel moeten doen O-ja creatief denken daar valt zeker met modder gooien onder
  Ik hoop dat er niet teveel schippers zo blindelings op deze man hebben vertrouwd want dan hebben we werkelijk het staatslot hard nodig

 • Christian Janszn.

  Ik (wij dus), zitten ons steeds meer af te vragen; wie de klanten van dit adviesburo dan wel mogen zijn?

  Uit privacy-overwegingen natuurlijk helemaal fout; maar wij branden van nieuwsgierigheid:
  Zou deze meneer Zonneveld een referentielijstje hebben met goede klanten van hem?
  Met deze klanten zouden wij graag eens een pintje willen drinken (en hun vehalen graag aanhoren)!!

  Zomaar wat geruchten die wij helaas niet bevestigd kunnen krijgen:
  – Dat adviesburo is een lege huls, alleen maar een fiscaal verhikel. (??)
  – Dat adviesburo, dat is toch bekend van al die gelijk-luidende (copy + paste) bedrijfsplannen; waar de bankarchieven van al die banken met vele (droge lading) nieuwbouwschepen in portefuille mee vol liggen. (??)
  – Dat adviesburo, het lijkt wel de knokploeg van de (vooral in Randstad,Nederland gevestigde) ‘moderne’ bevrachters. (??)

  Geen van deze geruchten hebben ons al dichter bij de waarheid gebracht.

  Wie kan ons helpen?
  Wat is ‘de’ Waarheid?

 • CJ

  Mijnheer Van Zonneveld,

  U bent weer eens op uw gebruikelijke schreeuwerige manier om aandacht aan het vragen. Een adviseur(?) die angst zaait en niet de moeite neemt om zijn aannames te onderbouwen is misschien wel niet geschikt voor dat vak.

  O.a. schrijft u:
  “Het lijkt er echter op zijn minst op dat er tevens(een) andere reden(en) is/zijn hiervoor. Het kan haast niet anders, dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de binnenvaart naar de andere vervoersmodaliteit(en). Met name het railvervoer via de Betuwelijn is dit jaar spectaculair aan het toenemen. Dit is mogelijk geworden door een (verkapte) subsidie van de (lagere)overheid, waardoor de vervoerskosten per treinkilometer zeer concurerend zijn t.o.v. de binnenvaart!”

  “Het lijkt erop”. “Het kan haast niet anders”. Vervolgens is het al een feit en schrijft u “Dit is mogelijk geworden door”

  Misschien is het bijhouden van de informatie over de transportwereld niet uw eerste prioriteit, maar voordat u een bewering doet moet u wel uw huiswerk doen, anders hebben uw adviezen weinig waarde.
  14 juni, niet zo lang geleden, rapporteerde Hans Smits van het HBR eeen uitsplitsing naar modaliteit over 2009: Binnenvaart van 30 naar 33 procent, spoor van 13 naar 11 procent en wegvervoer van 57 naar 56 procent. Een tegensgestelde beweging dan u beweert, en hier wel gestaafd met cijfers…..

  Eerder, eind 2009, was u ook al op Vaart!forum druk in de weer met het beschadigen van anderen, zonder gefundeerde argumenten. Nadat uw beweringen daar werden weerlegd werd u heel erg stil op het forum. Toen ik zag dat u hier gereageerd had hoopte ik dat u de tussenliggende 8 maanden gebruikt had om uw werkwijze te verbeteren. Al lezende werd ik teleurgesteld. Kennelijk is het nog steeds niet tot u doorgedrongen dat adviseren heel wat meer vergt dan ongefundeerd angst zaaien. Een zakelijke manier van communiceren is een eerste vereiste voor een goede adviseur. U heeft nog een lange weg te gaan….

  Als u het vak adviseur (of het uw vak is weet ik niet, iedereen kan wel adviseur op zijn kaartje zetten) serieus zou nemen, zou u het businessplan van de EUBO en de vragen en antwoorden op hun site met een open mind lezen. De vragen die u dan nog heeft kunt u de EUBO rechtstreeks stellen. Dhr. Van Megen zal die graag beantwoorden, dat blijkt. Op basis van de antwoorden kan u dan uw eventuele klanten onderbouwd adviseren. Net als destijds op vaart!forum wekt u met uw angstzaaierij hier de schijn een goedkoop platform te zoeken om uw adviesbureau onder de aandacht te brengen. Ik heb gedurende de crisis in de binnenvaart nog geen idee, haalbaar of niet, van uw kant gezien. Met modder gooien naar “de concurrent” werkt misschien in de Amerikaanse presidentsverkiezinen, maar in de zakelijke wereld gaat u het daarmee echt niet redden.

  Tot slot nog een vraag. Uw adviesbureau is een eenmanszaak. Uw adviesbureau en u zijn dus dezelfde persoon. Wat moet ik dan verstaan onder uw ondertekening ‘op persoonlijke titel’? Als u onderscheid tussen u en uw bureau had willen maken, was het dan niet handiger geweest de vermelding van uw bedrijfsnaam gewoon achterwege te laten? Dan had uw reactie niet op een advertentie geleken…

 • marcos

  Meneer Zonneveld…Uw advies is niet echt waardevol te noemen als promotie voor u advies bureau.
  Een adviseur behoord zich eerst goed te verdiepen in de achtergrond alvorens onzin te gaan uitkramen.
  Ik vind het overigens ook erg ongepast om ongevraagt advies te geven als adviseur zijnde!!

 • anton van megen

  Meneer Zonneveld
  We maken er gewoon een nachtje discussiëren van. Ik moet dadelijk weer op de bunkerboot , want daar moet ook geld verdient worden, maar ja.
  Elke 4 weken worden in de coöperaties de tarieven bekeken en gewaardeerd. Dit betekend voor de klant een stabiele prijs. En als de klant een jaarprijs wilt hebben is dat ook te onderhandelen. In ieder geval zijn wij een commerciële onderneming en volgen ook wij de markt.
  Die schepen met die katalysatoren kunnen wij niet direct leveren echter kunnen wij wel afspraken maken dat wij deze gaan plaatsen. Daarvoor heeft de opdrachtgever maar 1 aanspreekpunt nodig namelijk de coöperatie. Het refereren aan de NPRC/AKZO afspraak toont hoe belangrijk verladers CO2 uitstoot vinden.
  De coöperaties doen geen dispositie. Dat is wat anders dan geen contact met verladers. Het is niet ondenkbeeldig dat verladers direct met ons contact gaan opnemen. Wij zijn immers een grote serieuze partij die committent kan garanderen betreffende duurzaamheid en veiligheid iets wat voor individuele schippers haast onmogelijk is. Overigens zullen wij als het tot contracten met de verladers komt de dispositie gewoon door een bevrachtingkantoor laten doen. Het lijkt wel alsof u zit te stoken !
  Meneer Zonneveld u had het plan toch uitvoerig gelezen dan komt u vast heel vaak tegen waar die 50 cent per ton per dag voor staat.
  U bent lekker aan het stoken meneer Zonneveld eerst de schippers tegen de EUBO,dan de bevrachters tegen de EUBO en nu ook even de banken en de NMa meenemen.
  Zorg dat u eerst eens kennis van zaken neemt voor u een ADVIES [ uw beroep ] uitbrengt.
  Met 0,65 € op de voorwaardes van de coöperatie kan ik een schip financieren in een normale markt. Nu niet want er is geen normale markt. En laten we blij zijn dat er nu niet gefinancierd wordt want er is genoeg capaciteit.
  De EUBO mag faciliteren in de oprichting van de coöperaties, daarna trekt zij zich terug. De coöperaties gaan niet onderling samenwerken en kennen geen horizontale verbindingen. Alles conform de mededingingswet. Ik ben inmiddels 6 keer op visite geweest bij de NMa dus heb wel een idee waar ik over praat. Bovendien is de NMa in het bezit van het businessplan en alle bijbehorende documenten en hebben wij er al een gesprek over gehad.
  De informatie dat wij wat tonnage betreft groter zijn dan de grootste bevrachter moet de schippers vertrouwen in het plan geven. Nogmaals wij zijn geen concurrenten van de bevrachters, wij doen GEEN dispositie. Wij bieden de schepen alleen op een andere manier aan dan de vrije markt. Die wil een prijs per ton en andere condities [ bijv laad en losdagen]. Wij bieden de schepen per dag aan in de huur. En daarmee creëer je een nieuwe markt. Wij zijn creatief en schreef u niet op 20-02-07 op vaart forums :

  “Creatief ondernemerschap is inderdaad heel belangrijk. Naar mijn mening en
  > overigens niet alleen die van mij, is dit het zelfs het belangrijkste
  > element in het voortbestaan van een onderneming. De essentie van het
  > creatief ondernemerschap houd namelijk in dat je moet denken buiten de
  > traditionele kaders. Het is een hulpmiddel om hindernissen en knelpunten
  > uit
  > de weg te gaan, te zoeken naar mogelijkheden en kansen om optimaal te
  > functioneren en presteren.

 • eubo -lid

  Dit is nogal wat meneer van Zonneveld,U beweert dus een plan in 1 reactie af te breken waar maanden aan gewerkt is?Dan moet u iets beter uw huiswerk gaan maken! Er is de laatste 1,5 jaar noch van de banken noch van de bevrachters geen enkel goed plan gekomen.Nu komt Eubo met een goed doorgerekend plan.En u gaat nu van alles roepen!Uw betoog is gebaseerd op uw persoonlijke aanname waarschijnlijk gevoed door bronnen die bang zijn hun mega winsten en grip op de markt kwijt te raken,en bovendien weet u net zo goed als ik dat er op het ogenblik geen andere mogelijkheid is om de markt op te krikken als massaal de schepen in de huur te nemen.Waarom bent u daarop tegen?Wij zijn een groep particuliere ondernemers die graag voor de toekomst een stabiele markt willen zien.Ga is kijken op het kantoor van EUBO zou ik zeggen en informeer eens hoe het zit.Want halve waarheden verkopen en de boel afbranden is zooooooooooooooooooooo makkelijk.bovendien is de coop een UA ,dus als ondernemers hoeven wij niet bang te zijn.(of zijn we soms ook bang voor onze verzekeringspenningen is nl ook een UA)En ja dat staatslot van u.Lijkt me aardig minder kans als dit plan .

 • Johan T.

  Mooi geschreven Anton. De grond inboren, dat kunnen ze, maar REKENEN, echt niet. Ga rekenen, pak je boek erbij, zal je zien dat dit plan (als we allemaal, groot en klein, meedoen)WERKT. Een plan afkraken is heel gemakkelijk, rekenen schijnt heel moeilijk te zijn bij de schippers. SUCCES met rekenen. Johan T. MBS. THERESIA Thuishaven Tirana Albanië. (Een ex JEAGER schip)

 • Arnold van Zonneveld

  In navolging van mijn bericht van 13-08-2010 om 22.51: Er komen nog wat vragen op aan de Eubo, danwel de heer van Megen;
  In het artikel wordt o.a. vermeld:
  “Wanneer het vier weken laag water is komt er een ander tarief.” Bedoelt u hiermede een hoger of lager tarief? Ook dit schept de nodige onduidelijkheid waar ik eerder op doelde!

  Hoe kunt u overigens op voorhand 20 groene schepen, desnoods met katalysatoren aanbieden en wel aan verladers?
  In dit verband wordt gerefereerd aan afspraken tussen NPRC en AKZO! De op te richten coop is toch zelfstandig? En heeft toch niets te maken met de NPRC? Bovendien willen jullie je toch uitsluitend met bevrachters inlaten en niet met verladers?

  In het artikel is sprake van een huurtarief van 50 cent ptpd door de bevrachter. Bruto/netto? In eerdere artikelen wordt gesproken over 50 cent netto ptpd voor de schipper! Wat is dan het bestaansrecht van de coops en de schippers als er in ieder geval geen winst wordt gemaakt en zeer waarschijnlijk zelfs grote verliezen geleden gaan worden?? Moeten er dan tege elke prijs nog meer goed gelovige slachtoffers vallen in de binnenvaart?

  Waarom zegt u met 65 cent kun je een schip 100% financieren etc.? U behoort toch te weten dat Uw bancaire partners hier anders over denken en deze uitspraak van u niet in dank zullen afnemen en dat u daarmede mogelijk de door hen toegezegde steun op de tocht zet??

  U zegt nu al groter te zijn dan de grootste bevrachter! De coop(s) zijn toch verhuurders en geen bevrachters? Wat moet de NMA wel niet denken van deze uitspraak?? Als de bevrachters handig zijn, spelen zij deze informatie door aan de NMA!
  Ook het feit dat de EUBO (behulpzaam) bezig is met de oprichting van 2 of meerdere verhuur coops van schepen, kan de NMA al op andere gedachten brengen t.o.v. het eventueel door hen eerder ingenomen (gedoog)standpunt in deze.
  Met dergelijke uitspraken begeeft u zich op zijn minst op een hellend vlak! Hiermede zult u de (noodlijdende)schippers zeker geen dienst bewijzen!! Hoe goed uw bedoelingen verder ook mogen zijn!

  Wederom op persoonlijke titel:
  Arnold van Zonneveld

 • anton van megen

  Meneer Zonneveld,

  Ik nodig u uit op Maasboulevard 182 te Zwijndrecht niet te ver van Gorinchem. Kan ik u de visitekaartjes laten zien van mensen die ik gesproken heb van Keyrail, de exploitant van de Betuwelijn, en van DB Schenker een gebruiker van de Betuwelijn. Dus uw bewering snijdt geen hout wij zijn op de hoogte van de volumes en de tarieven van de Betuwelijn.

  Uw betoog staat stijf van de “als”en “mogelijk” allemaal aannames, sterker UW aannames.
  Ik zal er enkele weerleggen:
  -Laten we maar beginnen met de meest cruciale. U beweert dat de schippers ALTIJD afhankelijk zijn van het vrachtaanbod van de bevrachters. Dat geld echter op zijn minst ook omgekeerd. De bevrachters zijn ook ALTIJD afhankelijk van de beschikbaarheid van laadruimte.
  -Waar ergens geven wij de schuld aan de bevrachters ? De EUBO is tot nu toe en zeker met dit plan de bevrachtersvriendelijkste coöperatie. Wij gaan geen dispositie doen en laten de bevrachters wereld in zijn waarde. U tracht de partijen te polariseren wet welk doel ? De EUBO praat zo min mogelijk over de schuldvraag en heeft nooit 1 partij als schuldige aangewezen. Dus wilt u zo vriendelijk zijn de bewering dat wij de bevrachters de schuld geven te onderbouwen met een citaat.
  -Wat betreft uw credit management verhaal. U beweert dus dat de bevrachters dadelijk massaal gebruik gaan maken van de coöperaties om vervolgens massaal de rekeningen niet te betalen. U heeft blijkbaar geen hoge pet op van de betrouwbaarheid van de bevrachters. Wij denken dat zij de rekeningen wel keurig op tijd betalen en zullen de overeenkomsten schriftelijk vastleggen. Indien de bevrachters dan toch zo slecht zijn als U, en niet wij, beweert dan staat ons enige gerechtelijke middelen ter beschikking om de schuld te vorderen. De crediteuren zijn overigens dezelfde crediteuren die de schippers nu hebben dus hoezo gaan ze opeens een risico vormen, dan doen ze dat nu ook al.
  -Wat is je risico als je lid word van zo’n coöperatie? Zoals het er staat; dat je de beginperiode onbetaald stilligt. Zal het u even duidelijk maken. We beginnen op maandag en vrijdag is er nog geen 1 schip verhuurt. We liggen met 200 schepen stil dus gaan we vrijdag “gezellig” in het ruim van een van deze schepen vergaderen wat te doen. En zo nemen we elke week een beslissing wat strategisch de beste keus is wat te doen. Als we besluiten na 1 of 2 of 3 weken om te stoppen dan heb je die tijdsperiode onbetaald stil gelegen. De inlegpremie word teruggestort minus de gemaakte kosten maximaal 250€ per lid. Let wel er liggen dan wel minimaal 200 schepen stil, drie weken. De coöperatie is een onderneming. Het risico is hierboven beschreven. Tegenover dit risico staat dat de onderneming wel slaagt en je dus 0,50 € per ton per dag verdient. Die afweging moet je maken.
  -Dat typefoutje 0 teveel is al vele malen opgemerkt maar blijkbaar kunt u de conclusie niet trekken dat het om een typefout gaat en niet om een rekenfout. [ De optelling klopt namelijk wel als die 0 weglaat ] Lijkt mij toch lagere school wiskunde.
  -Voor de risico’s bij de bunkeraars bent u bij het goede adres. Wat een onzin dat de schipper verantwoordelijk zou zijn als hij een rekening ondertekent. Hij ondertekent die in opdracht van de opdrachtgever. En is dus niet persoonlijk aansprakelijk. Ik weet dat er mindere collega’s geweest zijn die inderdaad de niet inbare vordering bij de schippers verhaald hebben maar juridisch hadden ze met de juiste tenaamstelling geen poot om op te staan. Wat maar weer aangeeft dat je dit risico blijkbaar wel loopt als je in de huur gaat bij de nu al bestaande partijen. Een bankgarantie vragen bunkerboeren al jaren niet meer en de coöperatie is een betrouwbare partij. Bovendien ken ik minimaal 1 olieboer die blind vertrouwen in de coöperaties heeft [ ik namelijk].
  -De verpanding van de debiteuren. Het is bij bedrijven waar sprake is van een grote cash-flow gewoonte om de handelsvoorraden te financieren middels verpanding van de debiteuren. Uiteraard zijn er wel eisen aan die debiteurenportefeuille. Onze debiteuren zijn echter dezelfde debiteuren die de binnenvaart nu heeft dus technisch gezien loopt de bank geen groter risico dan zij nu loopt En een verpanding van 60 % van de debiteurenportefeuille is geen probleem, ik doe dat binnen mijn eigen bedrijf ook. Overigens gaat de bank de debiteurenportefeuille opeisen als de coöperaties niet meer aan hun verplichtingen jegens de bank kunnen voldoen, dan praten we over faillissement. Heeft u wel eens een businessplan gemaakt om een bedrijf op te starten wat failliet gaat ?
  -Uiteraard zijn wij al bezig personeel aan te trekken. Dat gaat lukken en ook voor de andere kosten hebben we voor het businessplan gewoon offertes aangevraagd. Dat doet elke ondernemer die een businessplan opstelt.
  Mijn Advies, en daar hoeft u niets voor te betalen, ik vrees de meeste schippers voor uw advies wel, koopt u zelf een staatslot !
  Met dit plan gaan wij niet zitten afwachten of de miljoenen op ons lot vallen, of dat er laag water komt, wij laten het voortbestaan van een bedrijfstak toch niet afhangen van een weersomstandigheid, of van de goedwillendheid van de banken, NEE wij kunnen ook het heft in eigen hand nemen en ZELF wat doen aan de situatie waarin we zitten. Uiteraard is dat niet zonder risico. Als je geen risico wilt nemen moet je een bijstanduitkering nemen die krijg je altijd ! Wil je ondernemer zijn dan investeer je bedenk wat de risico’s zijn en onderneem je actie. Dit is een goed plan, met uiteraard een risico MAAR ook met een grote kans op slagen en dan is de beloning een stabiele goede binnenvaart die tegen kostendekkende tarieven kan vervoeren. En waar men op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

 • Arnold van Zonneveld

  De aan- en afvoer van lading in Rotterdam, ligt blijkens recente artikelen van Schuttevaer dit jaar al weer op het niveau van 2008! In 2008 lag er echter nog geen binnenvaartschip stil! Ondanks het vorenstaande heeft men in 2010 door de bank genomen, nog (te)veel lege dagen!
  Terwijl de vrachtprijzen niet noemenswaardig zijn gestegen t.o.v. de in 2009 te lage vrachtprijzen! Men blijft hiervan vrijwel alleen de bevrachters de schuld geven. De vraag is echter of dit (geheel) juist is? Natuurlijk zijn er helaas nog (te veel) schippers die elkaar onderbieden!!
  Het lijkt er echter op zijn minst op dat er tevens(een) andere reden(en) is/zijn hiervoor. Het kan haast niet anders, dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de binnenvaart naar de andere vervoersmodaliteit(en). Met name het railvervoer via de Betuwelijn is dit jaar spectaculair aan het toenemen. Dit is mogelijk geworden door een (verkapte) subsidie van de (lagere)overheid, waardoor de vervoerskosten per treinkilometer zeer concurerend zijn t.o.v. de binnenvaart!
  De EUBO die zich o.a. voorstaat om informatie te verzamelen en te analyseren die invloed hebben op de binnenvaart, voor zowel de korte als de lange termijn, zegt hier echter niets over! Alle goede bedoelingen ten spijt van dit initiatief, kan de geboden informatie, waaronder het businessplan nog weinig houvast bieden aan de schippers om deze moeilijke tijden te overleven!
  Voorts is er nog steeds sprake van toename van de laadcapaciteit in de binnenvaart!
  De branche is hier zelf debet aan door de ongebreidelde toename van nieuwe scheepstonnage!
  Een troost, het einde hiervan lijkt in zicht!

  Natuurlijk spelen de bevrachters hun eigen rol, bij het voorstellen van de vrachtprijzen aan de schippers. Of de vrachten nu rechtstreeks aan de schippers worden aangeboden, of de bevrachters schepen huren van een coop, maakt feitelijk niet zoveel uit. Als schipper blijf je ondanks de tussenkomst van een extra (betrouwbare/solvabele)schakel ( die overigens ook geld kost!)direct of indirect afhankelijk van de bevrachters en de verladers, alsmede de marktwerking als gevolg van vraag en aanbod en de economische ontwikkelingen. Echter de eigen commerciele kwaliteit en inzicht in de markt etc. dienen evenals bij zogenoemde walbedrijven de boventoon te voeren! Het klinkt iets te gemakkelijk om derden hiervan de schuld te (blijven) geven!

  De bevrachters zullen zeer waarschijnlijk niet allen tegelijkertijd failliet gaan! Echter als de bevrachters massaal de coop(s) boycotten, of links laten liggen en/of het de coops niet (geheel) lukt om de door hen beoogde hogere daghuurprijzen te realiseren, zijn de rapen pas echt gaar. Bovendien kunnen de bevrachters de coop(s) maken en breken middels hun creditmanagement. Indien zij de betalingstermijnen om wat voor reden(en) dan ook massaal en langdurig overschrijden, krijgen de coops zeer waarschijnlijk te maken met een verdubbeling of erger van de vrachtvorderingen en worden de aanloopverliezen hierdoor slechts vergroot. Als hiervoor geen funding gevonden kan worden, kunnen de coops failliet gaan. En omdat de vrachttegoeden als onderpand dienen voor de schulden van de coops aan de banken, lopen de schippers in dat geval aanzienlijk grotere financiele risico’s dan in het artikel wordt aangegeven! Zij lopen niet alleen de onbetaalde daghuur mis, maar ook de voorgespiegelde en per schip om te rekenen overigens lage winstuitkering en hun bij toetreding betaalde inleggeld! Hierbij is het niet ondenkbaar dat het tegoed aan daghuur van ruim 1 week in dat geval zal kunnen zijn opgelopen tot ca. 1 maand. Waarbij het niet ondenkbaar is dat vele aangesloten schippers van de coops, alsdan eveneens failliet zullen gaan! Uitgaande van bijvoorbeeld een netto daghuur van € 2.000,- ben je als schipper bij een deconfiture na 1 maand minimaal € 50.000,- kwijt, excl. (verwachte) minimale winstdeling en je betaalde inleggeld. Over marktwerking gesproken! Bovendien gaat het om netto huurprijzen. Het is nog maar de vraag of de bunkerleverancier(s) hun vorderingen op de coops ongebreideld zullen laten oplopen! Uit hoofde van risicomanagement van de bunkeraar(s)en hun (bank)financiers, is het niet ondenkbaar dat deze tevoren een(bank)gantie(s) verlangt voor de nakoming van de verplichtingen van de coops. Uit het businessplan op de website van EUBO blijkt niet dat hiermede rekening is gehouden! Overigens blijft dit businessplan in zijn geheel nogal vaag!
  Er zijn o.a. geen berekeningen zichtbaar als het verwachte scenario om wat voor reden(en)dan ook, niet of slechts deels te realiseren valt. Verder klopt de optelsom van de kosten van een coop niet! De vermelde kosten van Website en Software bedragen alleen al € 360.000,-. Desondanks stuit de totaaltelling op slechts € 270.000,-??
  Het is onbegrijpelijk dat hierover niet eerder opmerkingen zijn gemaakt! Dat de gemiddelde schipper dit over het hoofd ziet, is nog enigzins te begrijpen! Echter er mag toch aangenomen worden, dat er tevens deskundigen met voldoende verstand van zaken naar hebben gekeken, die dit hebben kunnen narekenen etc.??
  Als schipper loop je tevens het risico dat je (op een gegeven moment) voor het bunkeren een garantieverklaring moet ondertekenen voor het geval je coop niet betaald! Hierdoor en door onbetaalde havengelden, kun je afhankelijk van de daarvoor geldende Algemene Voorwaarden, dus nog verder nat gaan! De meeste schippers zullen een(extra) verliespost uit dit voorbeeld van 60 a 70.000,- Euro incl. o.a.bunkers, niet meer te boven kunnen komen.
  Overigens is de uitspraak in het artikel dat 60% van de debiteurenportefeuille wordt verpand, onjuist! Als er al een bank is, die dit wil (voor)financieren, verstrekt een bank een krediet waarbij het bevoorschottingspercentage van de door de bank goedgekeurde vorderingen meestentijds de 60% niet te boven zal gaan. De banken houden uit ervaring nl. rekening met een percentage wat ingeval van financiele problemen, niet betaald wordt door de debiteuren.
  Echter de bank heeft middels verpanding, wel recht op 100% van de vorderingen op debiteuren!
  In de praktijk blijft er meestal nauwelijks iets over voor andere (preferente) schuldeisers. Laat staan voor de leden van de coops, die in dat onverhoopte geval, naar alle waarschijnlijkheid geheel met lege handen komen te staan!
  De uitspraak in het artikel “het grootste risico is dat je een periode onbetaald stil ligt”, is gezien deze verdere uitleg op zijn minst onjuist dan wel onoverdacht te noemen!
  Overigens zullen de 2 bedoelde banken die steun zouden geven, naar alle waarschijnlijkheid ook weer u.h.v. risicomanagement niet gezamenlijk 1 of 2 coops gaan financieren. Als zij dit al doen, dan naar alle waarschijnlijkheid ieder 1 coop. Bovendien bestaan de coops officieel nog niet, waardoor de banken hun eventuele bereidheid tot steun, op basis van ingebouwde voorbehouden, altijd nog kunnen kanselen.

  De coops zullen voorts mogelijk problemen kunnen ondervinden bij het aantrekken van deskundig en ervaren personeel, alsmede de juiste en (direct) goed werkende computerprogramma’s! Ook hierin kunnen de nodige financiele risico’s schuilen.
  Men zal vermoedelijk als het ware duur(der) gekwalificeerd personeel elders moeten wegkopen! Waardoor de genoemde aanloopverliezen in het slechtste geval torenhoog kunnen oplopen!

  Een coop kan overigens niet even overleggen met de leden als er iets is! Wettelijk gezien dient hiervoor een ledenvergadering etc. uitgeschreven te worden. Waarbij de meerderheid van de stemmen bepalend is voor de te volgen koers!

  Gezien het vorenstaande is er nog te veel onduidelijkheid over de EUBO en de op te richten coops, alsmede de mogelijke daadwerkelijke verwachtingen daarvan voor de schippers!

  Persoonlijk acht ik zonder verdere duidelijkheid en onderbouwing van het geheel, dat het kopen van een (staats)lot meer zekerheid kan bieden dan het verkrijgen van een betere vrachtprijs door het in het artikel geschetste scenario!

  Op persoonlijke titel:
  Arnold van Zonneveld.

  tevens eigenaar van Sunfield Shipping/Advies
  sunfieldadvies@casema.nl

 • C.de Vette

  Andrea.
  4 weken geleden waren we nog niet eens begonnen met de aanmelding voor de leden van een coop,en als we in nog geen 4 weken al een groep bij elkaar hebben die groter is dan elk bevrachtingskantoor vind ik dat een succes.

 • jansen

  Ik heb op het internet gezocht en in 2008 waren er ongeveer 5700 vrachtschepen in 2009 is daar nog eens 240000 ton bij gebouwd het niveau van Rotterdam zit al weer terug op het topjaar 2008 dus als er een 400000 ton tussenuit gehaalt word die alleen voor een bepaalde prijs te krijgen is en dan moet je nog er eens vanuitgaan dat er in 2008 door iedereen dag en nacht gevaren werd en nu niet ,dan moet er volgens mij wel wat gebeuren als dit doorgang krijgt

 • schippersvrouw

  O, nog niet eens 100 schepen…… volgens mij zijn er totaal 6000, alle landen meegeteld….
  Nou veel succes dan…..

 • andrea

  100 schepen?? nog steeds??
  Dat riepen ze 4weken terug ook al……..
  Anton doet zijn best, maar schippers zijn een vrijgevochten bende, en eens worden ze nooit.
  Mijns inziens: Stop de eubo, het kost alleen maar geld want het gaat toch nooit werken.
  Het verleden heeft dat al bewezen!

 • paul pieters

  Inmiddels al bijna 100 schepen aangemeld met meer als 300.000 ton laadruimte!

 • Johan T.

  Mooi, mijn zegen heeft Anton. Ik doe mee, al is het alleen maar om te steunen. Denk niet dat Anton mij iets te bieden heeft. (310 ton) Veel succes.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook