Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

RWS versoepelt voertaalbeleid

DEVENTER

Rijkswaterstaat (RWS) gaat het voertaalbeleid versoepelen en laat het vooralsnog bij waarschuwingen als niemand aan boord van een binnenschip het Nederlands, Engels of Duits machtig is. Maar alleen als geen sprake is van gevaarlijke situaties. De aanhouding van enkele Franse schippers zorgde voor commotie en de vrees voor tegenmaatregelen in Frankrijk. De binnenvaart blijkt niet op de hoogte van de nieuwe voertaalregeling.

1 / 1
RWS versoepelt voertaalbeleid

RWS versoepelt voertaalbeleid

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (23)
 • H.Harmsen

  Als roeiinstructeur bij een roeivereniging in Leiden wordt ik meer en meer geconfronteerd met Engels sprekende leerlingen die willen leren roeien. Dat kukt ook wel, maar het vertalen van Nederlandse vaarrweglementen – zoals het BPR – is natuurlijk geen makkelijke klus. Wie heeft een goede tip voor mij?

 • Marjo

  RWS maakt geen beleid RWS voert beleid uit.Wie stemt er op een bepaald beleid …….????Tja!!!!misschien eens tijd om in juni eens het roer om te gooien als je het er niet mee eens bent en je frustraties niet op RWS uit te vieren.

 • Ab de Jongh

  @ Patrick

  Het is alweer aardig tijdje geleden dat ik mijn NNVO opleiding heb gehad, zat bij de eerste 100 kandidaten. Wat de onderricht in taal betreft is er nog niets veranderd. Duits waaar het R.P.R. van kracht is. Voor het overig t.w. Rotterdam, Amsterdam, Zeeland is het Engels waar de kandidaat verkeersleider les in krijgt.
  Mijn opzet in zeker niet om een hetze te ontketenen, maar een oproep aan iederen om verder te kijken dan je eigen straatje. In EU verband moet er toch meer resultaat boeken zijn dan de manier waarop men nu prijzen denkt te winnen.

  Ab

 • Patrick

  @ Ab de Jongh;

  Ik weet niet in welk tijdperk u verkeersleider bent geweest, maar tegenwoordig krijgen de verkeersleiders gewoon duits bij hun opleiding….

  Het hele verhaal wordt gewoon weer eens een hetze van gefrustreerde schippers tegen RWS, terwijl de regels al jaren duidelijk zijn.

  Als ik in Frankrijk ga varen en geen frans spreek, krijg ik ook een boete, of wordt ook vastgehouden.

  Nu gebeurt dit, volkomen terecht met een franse schipper die het gewoon verdomt om een normale taal te spreken en iedereen staat ineens op zijn achterste benen.

 • bb

  In het BPR staat het niet maar wordt verwezen naar het hanboek marifonie wat iedere schipper aan boord moet hebben. Daar staat wel het een en ander over taal.

  Met vriendelijke groet

  ps voor de voledigheid RPR 4.05 lid 2 2. Bij marifoonverbindingen tussen marifooninstallatiesaan boord van schepen moet de taal van het land worden gebruikt waarin zich de marifooninstallatie bevindt waarmee het gesprek wordt aangevangen. Ingeval van communicatie problemen moet de Duitse taal worden gebruikt.

 • bb

  Dit staat zeker al vanaf 2002 in het RPR zie hieronder een publicatie in de staatscourant.

  Besluit van 24 augustus 2004, houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995
  RPR Artikel 4.05 wordt als volgt gewijzigd:
  Onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot derde tot en met het zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
  2. Bij marifoonverbindingen tussen marifooninstallaties aan boord van schepen moet de taal van het land worden gebruikt

  Het tweede lid van artikel 4.05 betreft het taalgebruik bij de marifooncommunicatie. De regel is dat de taal van het land waarin men zich bevindt bepalend is en dat bij problemen de Duitse taal dient te worden gebruikt. Deze wijziging is vastgesteld als tijdelijke wijziging van 1 oktober 2002 tot en met 30 september 2005 bij protocol 2002-I-24 (Stcrt. 2002, 227).

 • Ab de Jongh

  Taalproblemen in de binnenvaart.

  Al jaren zijn er problemen met de communicatie tussen schepen en walstations wat betreft de te spreken taal.
  Het is tegen mijn geweten en doe het niet graag maar ga toch even terug naar het verleden toen er nog geen sprake was van communicatiemiddelen zoals b.v. de marifoon.
  Schepen en schippers van verschillende nationaliteiten bevoeren Europa, er was geen taalprobleem want er kon tijdens het varen niet gecommuniceerd worden.
  Kwam me aan de wal, grens passages, sluizen e.d. dan lag men stil en kwam je via de conversatie met een paar woorden, uitdrukkingen en handen en voeten een heel eind.
  Nogmaals, ik wil hierbij niet teruggrijpen op die ( goede oude tijd), zo goed was die nu ook weer niet, maar ik ben er van overtuigd dat je, wanneer je hulpmiddelen, zoals, radar, marifoon, gps, walradarbegeleiding en noem maar op, tot je beschikking heb, maak daar gebruik van, het bevorderd de veiligheid en je eigen gemak.
  Wat er nu gaande is schiet mij een beetje te ver door en geldt reglementair ALLEEN in gebieden waar het R.P.R. van kracht is.
  Volgens het RPR, zou op de vaarwegen waar dit reglement geldt, wanneer men het Nederlands niet machtig is, Duits als voertaal verplicht worden gesteld. Heel goed denkt men, zo kan iedereen elkaar verstaan.
  De Nederlandse, Duitse, Roemeense, Franse, (en ga zo maar door) schippers spreken nu allemaal Duits, probleem opgelost.
  Nu komt een Franse schipper van uit zijn eigen land via België Nederland binnen via het Kanaal van Gent naar Terneuzen en meldt zich netjes bij de Nederlandse autoriteiten in de Duitse taal.
  Probleem, want de Nederlandse autoriteit van dat moment heeft deze taal helaas niet onder de knie.
  Dan maar het initiatief van RWS om naast het Nederlands dan maar de Engelse taal als tweede taal in te voeren, prima zegt men, Engels spreekt toch bijna iedereen en is het probleem met de zeevaart, c.q. de loodsen ook meteen opgelost want die kunnen dan ook weer communiceren met de Franse schipper.
  Iedereen tevreden, maar nu heeft een Nederlandse, Duitse, Roemeense schipper een leuk reisje naar Parijs weten te bemachtigen, hij is zijn moeder taal machtig, school gehad, hij spreekt heel goed Duits, geleerd tijdens zijn reizen in Duitsland.
  Bovendien heeft hij nog een cursus Engels gevolgd bij het LOI, de Leidse Onderwijsinstellingen, of een andere onderwijsinstelling, dus wat kan hem gebeuren.
  Helaas is hij de Franse taal niet machtig dus krijgt aan de Franse grens een vaarverbod en moet een tweetalige loods aan boord nemen die de Franse taal en een van de andere talen machtig is die ook door de schipper gesproken wordt.
  Hoeveel dagen zijn er voor nodig om van de Franse grens naar Parijs te varen ? Het zal een dure grap worden.
  Bij mij is dit niet bekend, maar zouden alle Nederlandse en Duitse schippers de talen beheersen van alle landen die aan de Donau grenzen of is het verplicht daar altijd met een tweetalige loods te varen?
  Dit schrijven is niet om kritiek of iets in die zin op wat of wie dan ook te leveren en ik denk dat er voor dit vraagstuk ook niet zo snel een oplossing is, of het zou moeten zijn dat, net als in de zeevaart en luchtvaart, er een standaard taal ontwikkeld wordt en dat zou alleen het Engels kunnen zijn, dat dan onderdeel wordt van een (internationaal) vaarbewijs, dat geldt op alle Europese wateren. Dit zou dus inhouden dat ook al het personeel van de walposten (de autoriteiten) deze taal zouden moeten leren.
  Dit is over de hele wereld gelukt in de luchtvaart en in de zeevaart en moet dus ook kunnen lukken in die paar landen in Europa. Zo als de regelgeving nu is werkt het niet en zal het nooit werken.
  Uit ervaring weet ik dat er in het verleden al met twee talen is gewerkt, de mensen die op de walposten in Zeeland werd de Engelse taal bijgebracht en de mensen werkzaam aan de grote rivieren werd het Duits geleerd, maar ergens komen die twee stromen bij elkaar en dan ontstaan de problemen.
  Bovendien is dit nog maar een voorbeeld van ons eigen kleine landje, misschien toch beter om internationaal te gaan denken.
  In andere landen speelt het volgens mij iets minder, want in welk land ik in het verleden ook kwam met mijn schip, m.u.v. België kon ik met het Nederlands de enige taal die ik machtig was, nergens terecht. En ik denk dat dit nog niet veel veranderd is.
  Het komt er op neer dat er internationaal veel werk aan de winkel is om tot een goed beleid te komen, maar als alleen het R.P.R regels gaat stellen heeft geen enkel beleid of regelgeving kans van slagen.

  A. de Jongh, ex Schipper, ex verkeersleider RWS

 • jn

  overlaast zei de post van hansweert tegen een fransman dat vpertaal Nederlands of engels was, maar als een franstalige zich meld op de sluis van terneuzen in het gebroken nederlands antwoorden ze hun wel trg in het frans.
  maar ja dat is ook niet te verwonderen he want de zeeuwen daar zijn bijna belgen! dus de rest van de hollanders neemt daar maar een voorbeeld aan de ZEEUWEN. Doei

 • Dirk

  De meeste Fransen en Walen spreken moelijk of helemaal niet een andere taal.Dit komt omdat men denkt dat een ander maar frans moet spreken.Nu komen ze er achter dat die gedachten niet van toepassing is in andere landen.

 • kees

  Kees,

  Wat een domme reactie!
  Het is nier realistisch te zeggen “leer je het maar”. Op deze manier moeten mensen van RWS alle talen ter wereld lezen (denk aan inkomende zeevaart) Er zijn gellukig regels voor! Het is zeer hinderlijk en gevaarlijk als je iemand niet kan verstaan en als hij jou niet verstaat en begrijpt. Het is een goede zaak dat RWS aandacht heeft voor het taal probleem in de binnenvaart.
  En wanneer wordt het eens duidelijk bij collega’s dat RWS gewoon geen geld krijgt voor onderhoud. Ze doen heus hun best het te verbeteren en hou er maar rekening mee dat er in de toekomst nog minder geld beschikbaar is voor onderhoud. Beleid wordt niet gemaakt door RWS mensen op de werkvloer. Het is momenteel landelijk niet anders.

 • Didier

  Alle officiële documenten en uitgaven van reglementen van de CRC zijn in het Duits en Frans en af en toe ook eens in het Nederlands. Slechts zeer uitzonderlijk is er iets in het Engels.
  De Rijn vloeit in volgende landen Zwitserland – Liechtenstein – Oostenrijk – Duitsland – Frankrijk – Nederland. In elk land is het Duits of het Frans of het Nederlands de voertaal. Het is dan ook maar een minimum aan respect om de taal van de andere partners in de Rijnvaart te kennen en te respecteren.
  Ik hoop dat RWS snel bakzeil haalt, zeker nu ADN in de running zit.
  Succes aan alle binnenmannen in Europa.

 • Henk

  Spreekt men bij RWS alleen maar Nederlands?
  Zo ja stuur dan iedereen die met de schippers te doen hebben terug naar school om talen te leren.

 • Peter

  @ Piet:

  Je kan ook gewoon je zaakjes op orde hebben, hoef je ook niet bang te zijn voor een PV

 • Piet

  Dit is nog maar het begin…. Zeer binnenkort gaat er nog veel strenger gehandhaafd worden door RWS. Ter Horst wil nu eenmaal dat er meer pv’s geschreven gaan worden. Dat dwingt respect af.
  Daar waar RWS eerst dienstverlenend werkte moet er ook daar geld binnekomen. 50 Fte’s IVW en 200 Fte’s Bij RWS.
  Maak je borst maar nat.

 • Verkeersleider RWS

  Beetje kort door de bocht van deze collega om gelijk met boetes te gaan zwaaien.

  Maar hij heeft wel ergens gelijk, als verkeersleider heb ik al (te) vaak meegemaakt dat fransen totaal geen idee hebben wat er gezegd wordt.

  Een klein half jaar geleden kon ik een franse schipper alleen voor een stranding behoeden, doordat ik een Belgische schipper moest vragen om even te vertalen dat deze meneer compleet de verkeerde kant op voer.

  Als verkeersleider wordt je opgeleid in het duits omdat dit nu eenmaal zo is afgesproken.
  Echter een groot aantal franse schippers VERDOMD het gewoon om iets anders als frans te praten, als ze merken dat je echt geen frans kan gooien ze gewoon de telefoon erop, of kunnen ze ineens wel nederlands.

  Gelukkig zijn er ook een hoop franse schippers die gewoon hun best doen om nederlands te spreken.

  Wat mij de laatste tijd ook opvalt is een hoop oost-europeanen, waarvan gewoon te horen is dat ze alles gewoon van een briefje moeten oplezen……hoe gaan die een passeerafspraak maken dan????

  Het is jammer dat er een hoop schippers zijn die continu bezig zijn om RWS af te kraken. Soms is de kritiek terrecht, maar kom eens een keertje kijken op een verkeerspost en zie wat wij dagelijks meemaken, ook met nederlandse schippers, dan begrijp je wellicht dat wij er niet voor jan l#l zitten……

 • Frits

  Hoe zit het dan met Friesen? die spreken ook geen fatsoenlijk nederlands…

 • johan

  Waarom een tweetalige loods? Om bij kontrole een gratis tolk te hebben? Als die buitenlandse schipper mij kan aanduiden waar hij naar toe moet breng ik hem weg Het losadres staat in zijn vrachtbrief.

 • studentje

  Alle vrachtwagenchaufeurs moeten zich hier ook aan houden natuurlijk, want die hebben ook last van gele autootjes die mensen aan het pesten zijn. Terwijl ze zich beter bezig kunnen houden met het creëren fatsoenlijke wegen

 • jn

  met deze zou ik hierop willen reageren. Er staat hier dus geschreven dat je op de nederlandse waterwegen, Nederlands of duits of engels moet spreken. Maar Frankrijk is ook een rijnoeverstaat.
  maar als er een buitenlander op de franse moesel komt blijft hij zich in het duits melden aan de sluizen en dat is ook zo op de bovenrijn.
  dus als ze in nederland zo blijven doen HOOP ik dat als ze daar niet in het frans melden ook niet geschut zullen worden. en dan nog iets wat ga je met de polen en zo doen?? Veel succes ermee

 • gerrit

  Als te grote schepen in te kleine vaar waters mogen komen.De grote ver van te voren roepen ik kom met een te groot schip en ieder moet wijken!De kleintjes moeten de (te grote wel verstaan?)en opzij gaan

 • Bram

  Wonderlijk!Als men bang wordt voor tegenmaatregel van uit het buitenland past men in Nederland gewoon de boel een beetje aan. Als het een binnenlandsprobleem is kan je hier lang op wachten.

 • Roelof Kingma

  Tja, nu heb ik ook een probleem. Want als je op de Nederlandse vaarwegen in het Nederlands moet kunnen communiceren en in Frankrijk in het Frans, dat geldt dat natuurlijk ook voor de auto(snel)wegen. Dat betekent dat mijn gezin en ik (wij kunnen een brood bestellen in het Frans) nu niet meer naar Frankrijk kunnen als deze maatregel stelselmatig wordt uitgebreid, want dat laat natuurlijk op zich wachten. Dat betekent overigens ook een forse aderlating voor de Franse economie, want voor zover ik weet, komen er in de vakantieperiodes, verdeeld over het jaar, meer Nederlanders naar Frankrijk dan omgekeerd.
  WAAR GAAT DIT IN VREDESNAAM OVER! Welke bevoegdheid heeft RWS eigenlijk ten aanzien van het taalgebruik? En zijn de competenties ten aanzien van de Nederlandse taal bij deze ambtenaren wel beschreven om een dergelijk onderzoek met represailles te mogen uitvoeren. HOU TOCH OP!!
  En langzaam zakt de adrenaline weer tot acceptabel niveau. Vive La France!

 • simon

  Dit geneuzel op niks af ga je krijgen als je meerdere opsporings instanties gaat creeren. Laat RWS eerst maar eens zorgen voor goede walvoorzieningen en afloopmogelijkheden. Dit is gewoon een overijverig persoon geweest die niks anders te doen had dan schippertje pesten en 100 % regelgeving naleven. De term schipperen is zeker niet bekend !!! Als alle landen dit gaan toepasen krijgt de LOI t nog druk met talencursussen . We leven in de EU en ik spreek geen frans maar dit is volgens mij ook een veel internationaal gesproken taal Bonjour!!!!

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook