Symposium ‘Handhaving op het water’

Datum:
17 januari 2023
Tijd:
10:30 - 17:00
Locatie:
Dolfinarium, Zuiderzeeboulevard 22, 3841 WB Harderwijk
Meer info:
vaarplezier.nl/symposium/

Handhaving op het water is een divers vakgebied. Door de uitgebreide regelgeving, het verschil tussen recreatie- en beroepsvaart, de verschillende soorten wateren en de diverse pluimage aan beoefenaars, wordt er van de handhaver op het water veel verwacht. Theoretische én praktische kennis dienen op behoorlijk niveau te zijn en dat vergt het nodige van de beoefenaars van dit vak.
Bootveiling.com en Vaarplezier.nl zien vanuit hun eigen werkveld dat er lokaal veel kennis en kunde is maar dat er geen landelijk netwerk is voor handhavers om ervaringen en best pratices te delen.

Omdat het werkgebied groot is en er zeer veel professionals met handhaving op het water zich bezighouden waaronder politie,
Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, brandweer, Staatsbosbeheer, waterschappen en private partijen welke hierin ondersteunen is willen zij een platform creëren waarin de kennis wordt gedeeld.

Het eerste initiatief is een symposium “Handhaving op het Water” op 17 januari 2023 in Harderwijk. Tijdens deze dag is het de opzet om gegevens uit te wisselen, debatten te voeren en met elkaar te praten over het vak en de uitoefening daarvan. Met een aantal presentaties, waarin praktische punten worden behandeld en uitgelegd. En ook een aantal debatten, waarin deskundigen – en het publiek – met elkaar in discussie gaan over invulling van (deel)onderwerpen.

Het initiatief is direct door een groot aantal partijen uit de markt ondersteund en zullen aanwezig zijn o.a.: politie,
Rijkswaterstaat, Varen doe je Samen!, NIVOO en diverse anderen zijn met stands aanwezig en doen mee aan de
debatten en presentaties. Er zullen voorlichtingsstands van diverse partijen aanwezig zijn en tijdens de lunch en
de borrel is iedereen aanspreekbaar.

10:30 Inloop
11:00 Start programma
12:30 Lunch
16:00 Einde programma
17:00 Einde netwerkborrel