Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Scheepsmotoren Event 2020


Locatie:
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht
Datum:
25 maart 2020
Tijd:
10:00 - 18:00
Meer info:
www.scheepsmotorenevent.nl/

Scheepsmotoren Event 2020
Vergroening verplicht, kans of bedreiging?

Vergroening in de binnenvaart is voor varende ondernemers onontkoombaar. De sector koerst richting ‘zero emission’. We zijn al heel schoon, maar de uitstoot van schadelijke stoffen moet verder terug. Op termijn zelfs naar nul. Dat vraagt veel van varende ondernemers en reders: kennis en inzicht voor het realiseren van de meest duurzame oplossing aan boord, die ook nog eens past bij de eigen bedrijfsvoering en exploitatie.

Het Scheepsmotoren Event 2020 informeert u op woensdag 25 maart in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht over de stand van de techniek en helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.

De opzet van dit event, een congres in combinatie met een expo, staat garant voor een boeiend en inhoudelijk programma, waarbij we onder andere onderstaande belangrijke spelers uit uw branche aan het woord zullen laten.
Kennis delen, informeren, debatteren, ontmoeten en inspireren vormen de kernwaarden van het Scheepsmotoren Event 2020.

Organisatie: Schuttevaer en SWZ.