Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

28e Jaarvergadering Vereniging 'De Binnenvaart'


Locatie:
Scheepvaart en Transport College in de Maaszaal - Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
Datum:
10 maart 2018
Tijd:
12:00-17:00 uur
Meer info:
www.debinnenvaart.nl

Parkeren kan in de parkeergarage van het STC en als deze vol is op de daarvoor aangewezen parkeerplaats. Volg de instructies van de verkeersregelaars.

Aanvang vergadering 13:00 uur (zaal open 12:00 uur, met een optreden van het Schipperskoor Eb & Vloed!).

Agenda:

1. Opening vergadering en vaststellen agenda.
2. Herdenken overleden dierbaren.
3. Mededelingen.
4. Jaarrede van de voorzitter.
5. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 11 maart 2017.
6. Goedkeuring jaarverslag van de secretaris.
7. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.
8. Contributie vaststelling voor 2019.

9. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
11. Verkiezing bestuursleden.

12. Reserve.
13. Toelichting programma 2018.
14. Bekendmaking dagexcursie 2018.
15. Stand van zaken, Stichting De Binnenvaart.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
18. Pauze met daarin de mogelijkheid tot bezoek verkoopstand.
19. Interessante Lezing.


17.00 uur einde van de bijeenkomst.

 

 


Schuttevaer.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.