Laatste nieuws:
Zoek bedrijf

ROTTERDAM, 23 maart 2012 15:29

Duitsland scherpt regels voor ontgassen van ladingtanks aan

Duitsland wil de regelgeving voor het ontgassen van ladingtanks voor een grote groep producten aanscherpen. Er is nog onduidelijkheid over de details, maar binnenvaartorganisatie CBRB is bang dat Nederland zich isoleert met de regelgeving voor het ventileren van tanks.

  • CBRB doet beroep op overheid: Nederland raakt geïsoleerd
In een vergevorderd concept-wetsontwerp van de 21ste editie van Bundes-Immissionsschutz-verordnungen van het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit staan de diverse maatregelen genoemd. Veel producten in de groep van UN 1268 (aardoliedestillaten of aardolieproducten) worden door de binnentankvaart vervoerd.

‘Door het ontbreken van een goede infrastructuur voor het verwerken van dergelijke ladingdampen bestaat de mogelijkheid dat er met deze regelgeving veel scheepsbewegingen naar de Nederlandse grens gegenereerd zullen worden’, zegt CBRB -directeur ing Robert Tieman. ‘Dan krijg je dat ze in het grensgebied de ladingtanks zullen ventileren ten behoeve van een vervolglading.’

Negatief daglicht
Door zo’n forse inkrimping van het gebied waar in West-Europa mag worden ontgast, is het volgens het CBRB reëel te vooronderstellen dat de internationaal georiënteerde binnentankvaart in een verder negatief daglicht zal komen te staan. ‘Om aan de kwaliteitseisen te voldoen, moeten de resten in de tanks veelvuldig worden geventileerd bij een bepaalde combinatie van na elkaar vervoerde producten en als het schip naar de werf moet of er reparaties moeten worden verricht. De mogelijkheid van ontgassen voor een werfbeurt wordt ook in het voorstel benoemd. Er zal strenger op gecontroleerd worden of de reparaties van zulke aard zijn dat een ventilatie wel überhaupt noodzakelijk is.’

Het CBRB zegt zeer positief te staan tegenover het terugdringen van het ontgassen van ladingtanks. Maar ziet, net als bij de benzinerichtlijn (EU richtlijn 94/63/EG) waardoor op Europees niveau sinds 2006 een verbod geldt op het ontgassen van benzinedampen, een gezamenlijke Europese aanpak als de enige weg. Met een dergelijke aanpak zijn er wellicht ook kansen en mogelijkheden voor de binnentankvaart, meent het CBRB. Het vervoerend bedrijfsleven zou de regels voor het ontgassen het liefst vastleggen in deel B van het bestaande Scheepsafvalstoffenverdrag. Die wens is al sinds 2004 bij de overheid bekend, en komt mede door regionale maatschappelijke en politieke druk de laatste jaren in een stroomversnelling.

De ventilatie van de ladingtanks is uitdrukkelijk in de wet voorzien om de vereiste veiligheid in de ladingtanks te waarborgen. Het bedrijfsleven zet zich in om het ventileren te reduceren en op korte termijn zullen er technische innovaties in een testfase komen.  In het Duitse voorstel wordt niet gesproken over enige overgangsmaatregel waardoor, wanneer het besluitvormingsproces gevolgd wordt, dit op korte termijn van kracht zal worden op Duits grondgebied met logistieke gevolgen in de gehele logistieke keten.

Het CBRB heeft de Nederlandse overheid gevraagd aandacht te hebben voor het Duitse voornemen en te pleiten voor een gezamenlijk Europees optreden in het terugdringen van de ladingemissies voor de gehele petrochemische logistieke keten op korte termijn. (DvdM)

Reacties (21)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kun u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

ja ik doel met stikstof leegdrukken een veilige manier is omdat zuurstof inbrengen weer een gevaar oplevert een bepaalde tijd omdat je dan meer kans heb op explosie,s.
En je kan tegenwoordig een stikstof instelatie tegen redelijke prijzen zelf aanleggen denk als je het vermengt met de gassen onder het lossen de schade ook al stukken minder is voor milleu en mens.
maar het is overal wat in het rvs is het ook levensgevaarlijk om een butter in je tank te klappen als je niet gasvrij ben en toch doen ze het op alle tankers en niemand die er erg in heeft of wat van zegt.
vind dat ze in de binnenvaart erg onprofesioneel omgaan met dit soort dingen mede onder druk van bepaalde partijen totdat er weer mensen levens er aan gaan geloven dan is het in een keer o jee we moeten snel dit en dat verbieden en dat gaat dan weer ten koste van de tankvaartonderneming en bemanning jammer genoeg dan scherpt de verlader de regelgeving weer wat aan met alle gevolgen die er aan vast kleven.

h leegwater

30-03-2012 op 22:37

@ soepstengel
Juist met overcapaciteit is dedicated varen gemakkelijk toe te passen. (het zal lastiger voor de schipper om een keuze te maken welke ladingsoort hij wil vervoeren) De wet is er al op aangepast. Het afvalstoffenverdrag regelt al dat de lading eigenaar voor de schoonmaakkosten opdraait. Het enige lastige zijn de branche organisaties, die gaan natuurlijk roepen dat er nog onvoldoende capaciteit is om dedicated te varen (kan de familie tenminste nog een tijdje een paar stuivers extra verdienen door een net betere reis te pakken).
Verder zou dedicated varen de markt de impuls kunnen geven die ze nu zo hard nodig heeft.

Overigens hoe kun je de helpdesk plat bellen als je geen dekking hebt?

ontgas man

27-03-2012 op 10:56

Dit verbod wat de Duitser willen opleggen lost het probleem niet op.
Eerder gevalletje niet in mijn achtertuin, maar wel klagen als alles duurder wordt.
Niemand wil een UMTS mast in de buurt, maar zodra we geen verbinding hebben, bellen we de klantenservice plat.

Dedicated varen is een oplossing, alleen ben ik het met Arno eens wie gaat dit betalen?
Met de huidige prijzen en alle nieuwbouw schepen zie ik dit de eerste 10 jaar nog niet gebeuren.
Mocht dit worden ingevoerd, wil ik nog eens zien wie zich er ook werkelijk aanhoud.
Met een wurg contract is het toch aantrekkelijk, om even snel te ontgassen om toch lading mee te nemen en de verliezen enigszins te beperken.

SoepStengel

26-03-2012 op 20:32

wat helemaal crimineel is: als je leeg bent van benzeen, je benzeen gaat laden en de installatie alsnog verlangt dat je gasvrij aan komt. Alleen omdat die gammele bende van hun de gassen niet kan verwerken bij bepaalde temperaturen. En dan doel ik op ineos dormagen.

john

26-03-2012 op 17:06

Er zal toch naar toe gewerkt moeten gaan worden dat men dedicated lading gaat vervoeren, d.w.z. een schip zo lang mogelijk 1 produkt laten vervoeren, dat scheelt heel veel schoonmaak en ontgassings kosten en leverd het minste ladingslops op.

Anton

26-03-2012 op 14:11

@Harm, ik ben me niet bewust dat ik minderwaardig doe over mijn collega's. Heb alleen een hekel aan alle bijnamen en "grappige" onderschriften...., wat dat bertreft.., petje af!!
Ontgassen met N2.., tja, dan wordt het nog duurder! Als je de N2 onder druk in je tank brengt verdring je niet de dampen maar vermeng je ze, dan heb je zeker niet genoeg aan 1 x tankinhoud om alle dampen te verwijderen.
En dan heb je je tank onder stikstof VOORDAT er een controleur in is geweest om te kijken of hij schoon/droog is, moet je eerst weer de N2 uit je tanks blazen!!! Buiten dat is de N2 ook niet gratis..., ik geloof (afhankelijk van de aanbieder) tussen €0.70 en €1.50 per M3, reken maar uit. En het feit dat het steiger bezet gehouden wordt zal ook wel worden doorberekend.
Nogmaals, ben het er wel mee eens dat er iets moet gebeuren hoor, we zullen het maar afwachten wat er besloten wordt door de hoge heren.

Arno

26-03-2012 op 14:03

en trouiwens als klap op de vuurpeil,vandaag in de krant het ad stond dat rotterdam het gaat verbieden nu het gehele land nog mee dat zou erg mooi zijn voor de tankvaart.
Het is toch van de zotten dat je deze rommel zomaar de lucht in mag blazen latenz e maar instalatie,s maken waar we kunenn ontgassen aan de pijp bij de rafinaderijen.
Denk dat het leegdrukken met stikstof de snelste manier is van onderaf omdat stikstof zwaarder is als lucht en het is veilig ontgassen.
Aks je stikstof onder redelijke druk invoer door de laadpijp denk ik dat je het gas er in een uurtje of vier uit heb net zo snel als normaal ontgassen.

h leegwater

26-03-2012 op 09:20

en trouiwens als klap op de vuurpeil,vandaag in de krant het ad stond dat rotterdam het gaat verbieden nu het gehele land nog mee dat zou erg mooi zijn voor de tankvaart.
Het is toch van de zotten dat je deze rommel zomaar de lucht in mag blazen latenz e maar instalatie,s maken waar we kunenn ontgassen aan de pijp bij de rafinaderijen.
Denk dat het leegdrukken met stikstof de snelste manier is van onderaf omdat stikstof zwaarder is als lucht en het is veilig ontgassen.
Aks je stikstof onder redelijke druk invoer door de laadpijp denk ik dat je het gas er in een uurtje of vier uit heb net zo snel als normaal ontgassen.

h leegwater

26-03-2012 op 09:20

jaja@ je heb gelijk dan valt er zekers meer te verdelen dan gaan ze schepen seperaat inzetten in bepaalde producten.
En Arno niet zo minderwaardiig over je collega,s in het rvs is het ook niet zo,n vetpot meer door de nieuwe schepen die er allemaal bijkomen van een bepaalde club uit ja wat zal ik zeggen je weet wel wie ik bedoel.
Er is er maar een die die schepen aan de lopende band op de markt brengt met kneuzen aan boord die niet weten waar ze mee bezig zitten.
En heb zelf ook een coatingschip heb vijftien jaar op rvs gevaren maar kan je zeggen het is een stuk rustiger geworden en dat is ook wel eens lekker.

h leegwater

26-03-2012 op 09:12

tot de benzinerichtlijn van kracht werd, werd er veel van benzine ontgast, doch direct na het van kracht worden van deze richtlijn, had ineens iedereen un 1268 , aardolie produkten te ontgassen, niemand had ineens meer benzine te ontgassen, heel erg frappant!!!!, dat riekt naar de misdaad!!!!, wanneer un 1268 ook verboden wordt om van te ontgassen, dan gaan de creativelingen echt wel op zoek naar een ander un nummer om benzine bij onder te brengen.

Anton

25-03-2012 op 20:09

@jaja,(stoer zo'n naam), zoals je misschien kunt begrijpen uit mijn opmerking over de gecoate markt...., werk ik niet zelf in de gecoate markt maar in de RVS markt. Ik heb zelf dan ook niet veel last van ontgassen, hooguit als zo'n gecoat schip voorbij komt.....
@bewoner Lekkerkerk, controleren heeft niet veel nut. Benzinedampen mogen niet meer worden ontgast maar er zijn nog zoveel dampen die wel mogen worden ontgast!!!! En de meeste van die dampen stinken veeeel erger dan Benzine! Dus de meeste dampen die u ruikt mogen gewoon worden "afgegeven" aan de buitenlucht en voor die dampen kan dus ook geen boete worden gegeven bij ontgassen.

Arno

25-03-2012 op 19:58

Ik zou willen dat ze in nederland op de lek ook meer controleerde de huizen in lekkerkerk mogen vaak mee genieten van de heerlijke geur van het ontgassen van de schepen.

bewoner lekkerkerk

25-03-2012 op 18:38

@Arno als jullie allemaal minder omloopsnelheid hebben, heb je misschien is wat minder overcapiciteit valt er wat meer te verdelen lijkt mij

Jaja

25-03-2012 op 12:55

Je hebt idd gelijk als je zegt dat er een oplossing moet komen, maar dat zal dan economisch haalbaar moeten zijn.
Lees: betaald moeten worden door de klant!!!
Maar volgens mij zijn er al niet veel in de gecoate markt die een "gewone gezonde vrachtprijs" krijgen laat staan dat de ontgassingstijd ook nog eens betaald wordt!!
En wat betreft de gassen in de stuurhut ondanks de overdruk....., de overdruk zuigt juist de gassen naar binnen!!! De overdruk slaat pas af bij 20% LEL!!! Dan zijn er zoveel dampen binnen dat je kapot gaat in de stuurhut.
Zet gewoon tijdens ontgassen de overdruk uit ( en de kleppen dicht) en je hebt er veel minder last van! Zo moeilijk is dat niet te bedenken....

Arno

24-03-2012 op 17:18

is dat een reden dan om al die rommel zomaar zoals benzeen ,zomaar de lucht in te jakkeren.
ik vind het niet meer als normaal dat er gewoon een goeie oplossing voor dit probleem komt.
en moet je een tankereigenaar zijn dan om hier een mening over te hebben,ik vind het verschrikkelijk als ik in de stuuhut zit en ondanks de overdrukinstalatie toch die rommel ruik.
We zittenw el te zeiken over uitlaat gassen maar dit wordt gewoon klakkeloos geaccepteerd

h leegwater

24-03-2012 op 14:40

Bij de voorgaande reacties staan, voor zover ik weet, minimaal 2 tankereignaren.
Jongens, denken jullie nu echt dat je al die tijd die je aan een ontgassingsinstallatie ligt betaald gaat krijgen????
Keep on dreaming!!!
Dit gaat gewoon van je omloopsnelheid af.
Groetjes van een andere tankereigenaar......

Arno

24-03-2012 op 09:52

goeie zaak gewoon verbieden of op een instalatie ontgassen.
het is toch van de zotten dat dit nog geaccepteerd wordt deze schadelijk stoffen waarvan zeer veel kankerverwekkend zijn zomaar de lucht in te blazen.
Er zijn tankers genoeg dus zou zeggen gelijk invoeren en Holland hetzelfde

h leegwater

23-03-2012 op 22:26

Het vervelende is dat de Ned. overheid onvoldoende capabel is om krachtdadig te reageren en zelf met voorstellen te komen. Duitsland zet nu de toon. Dat was in het verleden anders, maar helaas zijn de bekwame mensen bij onze overheid van toen verdwenen en niet vervangen

guus

23-03-2012 op 22:13

ontvanger heeft betaald voor die lading, dus de restanten en gassen zijn hun eigendom, dus mogen zij die ook ontvangen, dan maar afzuiginstallatie op de gasretour oid.

willem

23-03-2012 op 20:43

Ik vind het allemaal prima, kan niet vlug genoeg gaan met regelgeving. Ontgassen is nergens slecht voor milieu en bemanning, niemand schiet er wat mee op. Gewoon eenheids transporten gaan doen, tankers genoeg geloof ik. Maar dit zal financieel wel weer moeilijk worden.

wesley

23-03-2012 op 19:07

Tja, dat was te verwachten dat het ontgasverbod zou uitgebreid worden naar un1268. Maar er zijn nog genoeg un nummers waar je benzine ook in kunt classiciferen.

ontgas man

23-03-2012 op 16:29

Nieuws per rubriek

Actueel » RSS
Duikers vinden scheepswrak met... (24-11-14)
Mr. Bik en zijn beoogd opvolger (23-11-14)
Veerhaven-duwbak lek na stranding... (21-11-14)
CCR komt ook met folder AIS (19-11-14)
Gratis AIS-update (19-11-14)
Cruise- en chartervaart » RSS
Helikopter takelt zieke vrouw van... (24-11-14)
Quantum of the Seas aan de reis (31-10-14)
Weinig druk op de zeilen bij Muider... (29-10-14)
Snelle 41ste Strontrace (22-10-14)
Overwinning weer de snelste in... (20-10-14)
Havens en vaarwegen » RSS
Stakers leggen Antwerpse haven plat (24-11-14)
Lossen voor de drempel (21-11-14)
Brug Máximakanaal te laag (21-11-14)
Opleghaven Dutch Harbour investeert... (21-11-14)
Aboutaleb opent vernieuwd HCC:... (21-11-14)
Offshore » RSS
ALP Maritime nieuwkomer in FPSO- en... (21-11-14)
‘Droog zonder droogdok' wint... (19-11-14)
Opnieuw gasvondst GDF SUEZ (15-11-14)
SBM Offshore betaalt US$ 240... (12-11-14)
WesternGeco rondt onderzoek af (3-11-14)
Scheepsbouw en reparatie » RSS
Nh1816 houdt met alles rekening (21-11-14)
North Sea Marine richt zich ook op... (15-11-14)
Reddingsdemonstratie mislukt (14-11-14)
Optimisme overheerst op Maritime... (7-11-14)
Nieuw vlaggenschip voor BigLift (7-11-14)
Techniek » RSS
Overheid mag uitstoot via internet... (12-11-14)
Tweede Kamer wil afschaffing... (12-11-14)
MARIN trekt recordaantal bezoekers... (10-11-14)
Solar Boat TU Delft naar museum (8-11-14)
Maritime Awards: Nh1816 KNVTS Schip... (7-11-14)
Telematica » RSS
Telecomkabels vissen op zee (22-11-14)
Donatie Stichting Beunschepen voor... (3-10-14)
Scheepvaart speeltuin voor... (3-9-14)
Schippers testen nieuwe BICS-versie (3-7-14)
Veel strafbare fouten in AIS (2-7-14)
Varend bestaan » RSS
Loonsverhogingen blijven bescheiden (23-11-14)
Traditie fier overeind in... (23-11-14)
Elke jongen kan kapitein worden (22-11-14)
BLN in ‘ondertrouw' met... (19-11-14)
‘Wrijfhout' Erik van Toor... (19-11-14)
Vervoermarkt » RSS
Aan de Reis: Veel werk op Duitse... (19-11-14)
Zeevrachtenmarkt: Huren tankers... (19-11-14)
Faillissement OW Bunker schokt... (12-11-14)
Aan de Reis: Binnenlands werk trekt... (12-11-14)
Zeevrachtenmarkt: Ladingaanbod... (12-11-14)
Visserij » RSS
Ministerie over de knie in zaak... (21-11-14)
Brandweer redt WR-17 (12-11-14)
Korte carrière voor trawlers van... (10-11-14)
Tropische kogelvis op Texels strand (9-11-14)
Puls is ook niet alles (8-11-14)
Zeevaart » RSS
VN enthousiast over Ocean... (21-11-14)
Anthony Veder doopt twee op LNG... (19-11-14)
Snuffelstagiairs brengen record... (19-11-14)
Zware Kees: Stromend water (14-11-14)
Laatste gastles Maritime Week... (12-11-14)


Product van de maand RSS

Nieuwsbrief ontvangen?

 

NieuwsbriefWilt u ook 2x per week op de hoogte worden gehouden van alle actualiteiten uit de maritieme sector?

Meldt u zich dan nu hier aan voor de gratis nieuwsbrief van Schuttevaer.nl!